Sidans innehåll

Fritslaskolan omgivet av lummig grönska en solig sommardag.

Fritslaskolan

Skolan finns i byn med samma namn. Fritsla ligger i nordöstra delen av Marks kommun. Här finns bra möjligheter för pendling mot Borås.

Fritslaskolan har årskurserna F till 9 samt fritidshem. På skolan finns cirka 350 elever.

Om Fritslaskolan

Fritslaskolan, belägen mitt i byn Fritsla, har sina rötter i den historiska kultur- och textilbygden. Platsen, som ligger två mil sydväst om Borås, erbjuder en rik upplevelse av rekreationsmöjligheter. Skolan har tillgång till fina idrottsanläggningar, inklusive en stor sporthall, flera fotbollsplaner och en utomhusbassäng, vilket skapar möjligheter för mångsidig fysisk aktivitet.

Skolan har sitt fokus på utvecklingsarbete kring undervisningskvalitet samt trygghet och studiero. Skolan bedriver läsprojekt i samtliga årskurser för att förbättra elevernas läsförståelse och öka läsflytet. Detta startar redan i förskoleklass och sträcker sig genom hela skolgången fram till årskurs nio.

Skolan har två ledningsgrupper som båda leds av rektorn. Den strategiska gruppen inkluderar skolans förstelärare och specialpedagog. Den operativa gruppen består av arbetslagsledare från alla stadier, fritidspersonal och skoladministratör. Detta gör att skolutveckling och det dagliga operativa arbetet följs åt.

Skolan har en mycket god elevmiljö där ledningen, elevhälsa och övrig personal arbetar nära elever och vårdnadshavare. Detta för att främja, förebygga och lösa eventuella konflikter. Elevhälsoteamet är komplett och består av rektor, skolsköterska, kurator, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och speciallärare.

Skolan har särskilda undervisningsgrupper på alla stadier för att bäst kunna stödja de elever som är i störst behov av särskilt stöd.

Här finns en karta där du kan se skolans geografiska område samt rätten till skolskjuts i olika årskurser. Denna gäller till och med läsåret 2023-24. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns en karta där du kan se skolans geografiska område samt rätten till skolskjuts i olika årskurser. Denna gäller från och med läsåret 2024-25. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som inte har möjlighet att öppna kartan kontakta skolans administratör. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Fritidsverksamhet

Fritslaskolans fritidsverksamhet är delad i två grupper. En grupp för förskoleklass och årskurs 1 samt en grupp för årskurs 2 och uppåt. Arbetet leds av totalt åtta fritidspedagoger, fritidsledare, förskollärare och barnskötare. Under dagen delas barnen in i olika intressegrupper utifrån de aktiviteter som erbjuds inom sina åldersgrupper. Fritidspersonalen ansvarar också för all rastaktivitet under dagen.

Kontakta fritidshemmet

Fritids Eken förskoleklass: 0320-21 77 36
Fritids Kastanjen åk 1: 0320-21 77 33
Fritids Loftet åk 2: 0320-21 77 01
Fritids Kungen åk 3-6: 070-246 73 69, från klockan 13.00

Kontakta Fritslaskolan

Sjukanmälan telefon: 010-888 70 50

Administration telefon: 0320-21 77 25
Adress: Skolvägen 2, 511 71 Fritsla
Mejladress: fritslaskolan@mark.se

Rektor: Else-Marie Hallqvist
Telefon: 0320-21 77 29
Mejladress: else-marie.hallqvist@mark.se

Specialpedagog: 0320-21 71 87
Skolsköterska: 0320-21 73 72
Skolkurator: 0320-21 81 85
Skolpsykolog: 0320-21 81 47

Förskoleklass-åk 3: 0320-21 77 28
Årskurs 4-6: 0320-21 77 35
Årskurs 7-9: 0320-21 77 35, 0320-21 77 38

Kök: 0320-21 77 16

Publicerades:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen