Sidans innehåll

Sätilaskolan omgivet av lummig grönska en solig sommardag.

Sätilaskolan

Skolan finns i byn med samma namn. Sätila ligger i nordvästra delen av Marks kommun. Här finns bra möjligheter för pendling till och från Göteborg.

Sätilaskolan har årskurserna F till 9 samt fritidshem. På skolan finns cirka 550 elever.

Om Sätilaskolan

Sätilaskolan är en skola som sträcker sig från förskoleklass till årskurs 9. Skolan är delad i två delar, en för de yngre eleverna förskoleklass till årskurs 6 och för de äldre eleverna årskurserna 7 till 9. Vi som är verksamma inom skolan drivs av engagemang och omtanke för våra elever och för varandra. Vi strävar efter att uppnå gemenskap och lärande genom att efterleva trygghet och trivsel.

Vårt huvudmål är att fokusera på varje elevs behov och ständigt förbättra och anpassa undervisningen utifrån deras förmågor. Vi tror på att starka relationer mellan elever och personal är en viktig grund för framgång.

Vi strävar och värdesätter även ett gott samarbete med elevernas vårdnadshavare. Genom att arbeta tillsammans för att skapa en positiv arbetsmiljö och stark sammanhållning kan vi ge våra elever en trygg miljö där de kan utveckla sina kunskaper och framtidstro.

Vårt motto är: "Tillsammans lär vi för livet." Kunskap, trygghet, omtanke.

Här finns en karta där du kan se skolans geografiska område samt rätten till skolskjuts i olika årskurser. Denna gäller till och med läsåret 2023-24. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns en karta där du kan se skolans geografiska område samt rätten till skolskjuts i olika årskurser. Denna gäller från och med läsåret 2024-25. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som inte har möjlighet att öppna kartan kontakta skolans administratör. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Fritidsverksamhet

På Sätilaskolan har vi två fritidsavdelningar: Fjällugglan för de yngre barnen och Myrkotten för de äldre. Vår verksamhet kännetecknas av mycket utomhusaktiviteter, lek och praktiskt arbete. Vi strävar efter att erbjuda en varierad och engagerande fritidsverksamhet som passar olika åldersgrupper.

Kontakta fritidshemmet

Fjällugglan: 073-895 72 80

Myrkotten: 070-796 53 47

Kontakta Sätilaskolan

Sjukanmälan telefon: 010-888 70 50

Administration telefon: 0320-21 78 53
Adress: Zethelius väg 3, 511 69 Sätila
Mejladress: satilaskolan@mark.se

Rektor F-6: Fredrik Wieck
Telefon: 0320-21 73 53
Mejladress: fredrik.wieck@mark.se

Rektor åk 7-9: Susanne Frostenäs
Telefon: 0320-21 78 65
Mejladress: susanne.frostenas@mark.se

Specialpedagog förskoleklass-åk 6: 0320-21 71 69
Specialpedagog åk 7-9: 0320-21 78 55
Skolsköterska: 0320-21 78 66
Skolkurator: 0320-21 71 57
Skolpsykolog: 0320-21 72 12
Studie- och yrkesvägledare: 0320-21 75 03

Kök: 0320-21 78 63

Publicerades:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen