Sidans innehåll

Torestorpskolan omgiven av lummig grönska en solig sommardag.

Torestorpskolan

Skolan ligger i byn med samma namn. Torestorp ligger i södra delen av Marks kommun.

Torestorpskolan har årskurserna förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem. På skolan finns cirka 120 elever. Förskolan har sina lokaler i anslutning till skolan. Högstadieskolorna Lyckeskolan i Kinna och Ängskolan i Skene ligger på lika avstånd från Torestorp.

Om Torestorpskolan

Torestorpskolan ligger mitt i byn med en fantastisk utomhusmiljö. Vi arbetar efter vår Torestorpsmodell där fokus ligger på att skapa en god inlärningssituation för alla elever.

Skolans elevunderlag kan vissa läsår påverka klassammansättningarna och klasser kan organiseras i så kallad B-form. B-form innebär att det går elever från mer än en årskurs i samma klass.

För att förbättra undervisningen arbetar vi ständigt med att utveckla olika metoder. Kan vara exempelvis genom ett läsprojekt. Vi anpassar undervisningen för att möta de olika behoven som en klass kan ha.

För att stärka den sociala miljön skapar vi fadderaktiviteter och arrangemang där hela skolan deltar. Varje skoldag är planerad så att den är begriplig, hanterbar och meningsfull för eleverna.

För att främja den fysiska lärmiljön är tillgänglighet, bildstöd, klassrumsmöblering och användningen av skolgård och skog som klassrum viktiga fokusområden.

Vi lägger också stor vikt vid att stärka elevernas självkännedom, självförtroende, styrkor och intressen. Vårt mål är att öka deras självständighet och målupplevelse.

Här finns en karta där du kan se skolans geografiska område samt rätten till skolskjuts i olika årskurser. Denna gäller till och med läsåret 2023-24. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns en karta där du kan se skolans geografiska område samt rätten till skolskjuts i olika årskurser. Denna gäller från och med läsåret 2024-25. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som inte har möjlighet att öppna kartan kontakta skolans administratör. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Fritidsverksamhet

Skolans fritidshem är till för barn mellan 6 och 13 år. Det är öppet före och efter skoltid samt under skollov för att erbjuda barn och elever en meningsfull fritid under tiden när vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Verksamheten på fritidshemmet ska komplettera skolan genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de som de får i skolan. Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och planeras så att omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. Den utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter och anpassas efter elevernas olika förutsättningar. Leken är också en viktig del i fritidsverksamheten.

Kontakta fritidshemmet

Telefon: 0320-21 87 04

Kontakta Torestorpskolan

Sjukanmälan telefon: 010-888 70 50

Administration telefon: 0320-21 77 54
Adress: Skolbacken 2, 511 93 Torestorp
Skolan telefon: 0320-21 87 04
Mejladress: torestorpskolan@mark.se

Rektor: Malin Carlsson
Telefon: 0320-21 87 01
Mejladress: malin.carlsson@mark.se

Specialpedagog: 070-362 76 63
Skolsköterska: 0320-21 75 13
Skolkurator: 0320-21 78 75
Skolpsykolog: 0320-21 81 47

Kök: 0320-21 87 05

Publicerades:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen