Sidans innehåll

Ubbhultskolan omgiven av lummig grönska en sommardag.

Ubbhultskolan

Ubbhultskolan ligger i nordvästra delen av Marks kommun och gränsar mot kommunerna Kungsbacka, Härryda och Mölndal.

Ubbhultskolan har årskurserna förskoleklass till årskurs 3 samt fritidshem. På skolan finns cirka 60 elever. Från och med årskurs 4 till 9 hänvisas eleverna till Sätilaskolan. Fritidshemmet tar emot elever upp till årskurs 6. Ubbhults förskola ligger i nära anslutning till skolan.

Om Ubbhultskolan

Ubbhultskolan är enparallellig vilket innebär en klass per årskurs.

Vår skola ligger på landsbygden, omgiven av skog och natur. Vi arbetar nära tillsammans – lärare, fritidspersonal och rektor. Tillsammans utvecklar vi skolan för att stödja elevernas kunskaps och sociala framsteg. Vi är en engagerad personalgrupp som konstant strävar efter utveckling och har en stark vilja att lära nytt.

På vår skola har vi en temadag varje vecka där eleverna arbetar ämnesövergripande i blandade grupper från förskoleklass till årskurs tre. Temana kan vara varierande, som exempel kan nämnas “rymden” eller “Ubbhult förr”. Genom detta arbetssätt skapar vi en trygg miljö där eleverna lär känna alla pedagoger och skolkamrater. Det ger också möjlighet att lära tillsammans inom det valda temat.

På Ubbhultskolan strävar vi efter att skapa en gemenskap där alla barn är viktiga för varandra. Vår mindre skola möjliggör nära samarbete mellan skola och fritids. Den nära kopplingen främjar en naturlig kontinuitet i lärandet som sträcker sig över hela dagen.

Här finns en karta där du kan se skolans geografiska område samt rätten till skolskjuts i olika årskurser. Denna gäller till och med läsåret 2023-24. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns en karta där du kan se skolans geografiska område samt rätten till skolskjuts i olika årskurser. Denna gäller från och med läsåret 2024-25. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som inte har möjlighet att öppna kartan kontakta skolans administratör. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Fritidsverksamhet

På Ubbhultskolan har vi två fritidshem, ett för de yngre eleverna i förskoleklass och årskurs ett och ett för de lite äldre eleverna från årskurs två och uppåt. Elever har möjlighet att vara på fritids fram till det år de fyller 13.

För de elever som går i årskurs fyra till sex på Sätilaskolan men bor i Ubbhult, är fritidsplaceringen på Ubbhultskolan om man så önskar.

Vi anpassar verksamheten efter varje elevs intressen och behov för att främja deras utveckling och lärande. Vår målsättning är att skapa en trygg och stimulerande miljö där eleverna trivs och kan växa.

Kontakta fritidshemmet

Åk F-1: 070-768 39 14
Åk 2-6: 070-498 50 69

Kontakta Ubbhultskolan

Sjukanmälan telefon: 010-888 70 50

Administration telefon: 0320-21 70 74
Adress: Ubbhultskolan 1, 438 95 Hällingsjö
Mejladress: ubbhultskolan@mark.se

Rektor: Christina Svensson
Telefon: 0320-21 75 53
Mejladress: christina.svensson@mark.se

Specialpedagog: 070-237 09 37
Skolsköterska: 0320-21 70 67
Skolkurator: 0320-21 70 15
Skolpsykolog: 0320-21 71 12

Kök: 0320-21 72 03

Publicerades:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen