Sidans innehåll

En närbild på händerna på en flicka som sitter vid en skolbänk med en mattebok och räknar på fingrarna.

Parkskolan

Parkskolan ligger i Skene som är en av de tre orterna Kinna, Skene och Örby som benämns som Marks kommuns centralort.

Parkskolan har årskurserna F till 2 samt fritidshem. På skolan finns cirka 200 elever. Eleverna hänvisas till Tingvallaskolan i årskurserna 3 till 6. Närmaste högstadieskola är Ängskolan. Alla tre skolorna ligger i anslutning till varandra.

Om Parkskolan

Parkskolans värdegrundsord är Trygghet, Ansvar och Respekt.

Parkskolan är en skola där det talas många olika språk. Vi tycker det är viktigt att lära eleverna att använda sina språk, både när de pratar och skriver. I vår undervisning använder vi estetiska ämnen för att hjälpa eleverna att utveckla sina språkkunskaper. På så sätt vill vi skapa en helhetsupplevelse kring språkutvecklingen. Målet är att barnen ska utveckla och använda språket i olika situationer, både på skoltid och fritid. Vi arrangerar olika språkaktiviteter under året och har en gemensam språkdag utomhus.

Vi vill att eleverna ska dela med sig av sina egna erfarenheter, och vi ser olikheter som något positivt och värdefullt. Genom att göra det kan de utveckla en starkare identitet och en förståelse för olika kulturer. Detta bidrar till ökad trygghet och självförtroende, vilket är viktigt för deras fortsatta personliga utveckling och lärande.

I undervisningen används dokumentkamera och Smart Boards för att göra undervisningen tydligare och lättare att förstå för alla elever.

Skolgården är uppdelad i tre olika zoner blå, grön och röd. Varje zon har egna rastvärdar för att se till att alla har det bra. Under rasterna arrangeras olika aktiviteter som eleverna kan vara med på.

Här finns en karta där du kan se skolans geografiska område samt rätten till skolskjuts i olika årskurser. Denna gäller till och med läsåret 2023-24. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns en karta där du kan se skolans geografiska område samt rätten till skolskjuts i olika årskurser. Denna gäller från och med läsåret 2024-25. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som inte har möjlighet att öppna kartan kontakta skolans administratör. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Fritidsverksamhet

Skolan har ett fritidshem där lek, rörelse och skapande aktivitet är i centrum. Fritidshemmet och skolan arbetar aktivt med att skapa en miljö där trygghet och studiero råder.

Kontakta fritidshemmet

Röd fritids f-klass-åk 2: 0320-21 78 81, 070-020 96 16
Blå fritids f-klass-åk 2: 0320-21 78 80, 070-020 97 76
Grön fritids f-klass-åk 2: 0320-21 78 86, 070-020 97 39

Kontakta Parkskolan

Sjukanmälan telefon: 010-888 70 50

Administration telefon: 0320-21 77 82
Adress: Örbyvägen 5, 511 61 Skene
Mejladress: parkskolan@mark.se

Rektor: Samuel Sneck
Telefon: 0320-21 75 86
Mejladress: samuel.sneck@mark.se

Specialpedagog: 0320-21 83 16
Skolsköterska: 0320-21 43 68
Skolkurator: 0320-21 81 15
Skolpsykolog: 0320-21 82 81

Kök: 0320-21 75 87

Publicerades:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen