Sidans innehåll

En närbild på händerna på en flicka som sitter vid en skolbänk med en mattebok och räknar på fingrarna.

Tingvallaskolan

Tingvallaskolan ligger i Skene som är en av de tre orterna Kinna, Skene och Örby som benämns som Marks kommuns centralort.

Tingvallaskolan har årskurserna 3 till 6 samt fritidshem. På skolan finns cirka 270 elever. Närmaste högstadieskola är Ängskolan. Skolorna ligger granne med varandra.

Om Tingvallaskolan

På skolan sätter vi stort fokus på språkutveckling i alla ämnen och aktiviteter. Det betyder att vi jobbar med att förbättra elevernas språkförmåga i tal, lyssnande, läsning och skrivning. Vi vill att alla elever ska vara aktiva med sina språk. Vi jobbar för att all personal ska arbeta språkutvecklande. Skolan och skolans fritidshem samarbetar för att främja läsning, så om du älskar att läsa är Tingvallaskolan ett bra ställe för dig.

Vi använder Smartboard och alla klassrum har interaktiva skrivtavlor. Elever från årskurs 4 och uppåt har sin egna Chromebooks som de använder i undervisningen.

Under rasterna organiserar fritidspersonalen olika aktiviteter för alla elever att delta i. Vi har också faddergrupper där elever från olika årskurser samarbetar i olika projekt, som till exempel Hedgärdesdagen och Crazy Day.

Vi jobbar i olika arbetslag där flera lärare samarbetar för att ta hand om alla elever i en specifik årskurs. Varje lärare har ansvar för och undervisar alla elever i årskursen i ett eller flera ämnen som de är passionerade för och utbildade inom.

Vi tar även emot lärarstudenter från Borås och Göteborg.

Här finns en karta där du kan se skolans geografiska område samt rätten till skolskjuts i olika årskurser. Denna gäller till och med läsåret 2023-24. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns en karta där du kan se skolans geografiska område samt rätten till skolskjuts i olika årskurser. Denna gäller från och med läsåret 2024-25. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som inte har möjlighet att öppna kartan kontakta skolans administratör. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Fritidsverksamhet

På fritidshemmet Stjärnan är alla elever från olika årskurser välkomna. När det är många elever på eftermiddagarna delar vi upp oss i två grupper – en för årskurs tre och en för eleverna från årskurs fyra till sex. När det är färre elever är vi alla tillsammans både på morgonen och på eftermiddagen.

Vi tycker det är viktigt att eleverna lär känna så många som möjligt för att öka tryggheten, så vi fokuserar mycket på samarbete. Tillsammans med skolan har vi olika aktiviteter för att främja läsning.

Vi lyssnar på elevernas önskemål om aktiviteter för att de ska vara med och påverka och för att skapa en meningsfull fritid tillsammans. På loven går vi på utflykter, till exempel till Galgbacken och Ängskolans idrottshall. Vi vill att fritidshemmet ska vara en rolig och trygg plats för alla elever.

Kontakta fritidshemmet

Telefon: 070-160 97 83

Kontakta Tingvallaskolan

Sjukanmälan telefon: 010-888 70 50

Administration telefon: 0320-21 74 69
Adress: Gästgivaregatan 12, 511 63 Skene
Mejladress: tingvallaskolan@mark.se

Rektor: Suzana Bilajac
Telefon: 0320-21 74 74
Mejladress: suzana.bilajac@mark.se

Specialpedagog: 0320-21 83 16
Skolsköterska: 0320-21 78 67
Skolkurator: 0320-21 70 83
Skolpsykolog: 0320-21 82 81

Kök: 0320-21 74 55

Publicerades:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen