Sidans innehåll

Öxabäckskolan en sommardag.

Öxabäckskolan

Skolan ligger i byn med samma namn. Öxabäck ligger i sydöstra delen av Marks kommun.

Öxabäckskolan har årskurserna F till 6 samt fritidshem. På skolan finns cirka 75 elever. Förskolan har sina lokaler i samma byggnad. Högstadieskolorna Lyckeskolan i Kinna och Ängskolan i Skene ligger på lika avstånd från Öxabäck.

Om Öxabäckskolan

På Öxabäckskolan arbetar eleverna ofta i så kallad B-form. B-form innebär att det är elever från mer än en årskurs i samma klass. Vi planerar noggrant för att skapa bra lärmiljöer för eleverna, både pedagogiskt, fysiskt och socialt. Vi följer vår Öxabäcksmodell, som vi har utvecklat under några år.

För att förbättra undervisningen arbetar vi ständigt med att utveckla olika metoder. Kan vara exempelvis genom ett läsprojekt. Vi anpassar undervisningen för att möta de olika behoven som en klass kan ha.

För att stärka den sociala miljön skapar vi fadderaktiviteter och arrangemang där hela skolan deltager. Varje skoldag är planerad så att den är begriplig, hanterbar och meningsfull för eleverna.

För att främja den fysiska lärmiljön är tillgänglighet, bildstöd, klassrumsmöblering och användningen av skolgård och skog som klassrum viktiga fokusområden.

Vi lägger också stor vikt vid att stärka elevernas självkännedom, självförtroende, styrkor och intressen. Vårt mål är att öka deras självständighet och målupplevelse.

Här finns en karta där du kan se skolans geografiska område samt rätten till skolskjuts i olika årskurser. Denna gäller till och med läsåret 2023-24. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns en karta där du kan se skolans geografiska område samt rätten till skolskjuts i olika årskurser. Denna gäller från och med läsåret 2024-25. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som inte har möjlighet att öppna kartan kontakta skolans administratör. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Fritidsverksamhet

Skolans fritidshem är till för barn mellan 6 och 13 år. Det är öppet före och efter skoltid samt under skollov för att erbjuda barn och elever en meningsfull fritid under tiden när vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Verksamheten på fritidshemmet ska komplettera skolan genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de som de får i skolan. Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och planeras så att omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. Den utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter och anpassas efter elevernas olika förutsättningar. Leken är också en viktig del i fritidsverksamheten.

Kontakta fritidshemmet

Telefon: 0320-21 77 14

Kontakta Öxabäckskolan

Sjukanmälan telefon: 010-888 70 50

Administration telefon: 0320-21 77 54
Adress: Överlidavägen 9, 511 95 Öxabäck
Skolan telefon: 0320-21 77 14
Mejladress: oxabackskolan@mark.se

Rektor: Malin Carlsson
Telefon: 0320-21 87 01
Mejladress: malin.carlsson@mark.se

Specialpedagog: 070-362 76 63
Skolsköterska: 0320-21 81 36
Skolkurator: 0320-21 78 75
Skolpsykolog: 0320-21 81 47

Kök: 0320-21 79 26

Publicerades:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen