Sidans innehåll

En lärare står i ett klassrum omgiven av elever som räcker upp handen. 

Ängskolan

Ängskolan ligger i Skene som är en av de tre orterna Kinna, Skene och Örby som benämns som Marks kommuns centralort.

Ängskolan har årskurserna 7 till 9. På skolan finns cirka 325 elever.  

Om Ängskolan

Ängskolan är byggd på 1960-talet och har under åren anpassats till dagens verksamhet. Till höstterminen 2024 flyttar vi in i en helt ny byggnad där såväl personal som elever har haft stor delaktighet i utformningen.

På skolan samarbetar personalen nära för att stötta elevernas utveckling, både i kunskap och socialt. Vårt mål är att hjälpa varje elev så att de kan växa och lära sig så mycket som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.

Vi jobbar också för att skapa trygghet och trivsel. Vi vill att eleverna ska vara delaktiga i sin skolgång, så vi involverar dem i att påverka och planera olika aktiviteter.

Vi har ett aktivt elevråd där eleverna har stor möjlighet att påverka skolan och dess verksamhet. Våra elevskyddsombud är viktiga för att säkerställa en bra arbetsmiljö.

Eleverna arbetar tillsammans med personalen i skolans elevcafé och matsal, vilket skapar en trevlig miljö för alla. Vi strävar efter att göra skolan till en plats där alla känner sig engagerade och välkomna.

Här finns en karta där du kan se skolans geografiska område samt rätten till skolskjuts i olika årskurser. Denna gäller till och med läsåret 2023-24. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns en karta där du kan se skolans geografiska område samt rätten till skolskjuts i olika årskurser. Denna gäller från och med läsåret 2024-25. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som inte har möjlighet att öppna kartan kontakta skolans administratör. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Kontakta Ängskolan

Sjukanmälan telefon: 010-888 70 50

Administration telefon: 0320-21 74 45
Adress: Gästgivaregatan 7, 511 61 Skene
Mejladress: angskolan@mark.se

Rektor: Jeanette Nyström
Telefon: 0320 - 21 74 48
Mejladress: jeanette.nystrom@mark.se

Biträdande rektor: Ellika Retzlaff
Telefon: 0320-21 72 90
Mejladress: ellika.retzlaff@mark.se

Specialpedagog: 0320-21 72 20
Skolsköterska: 0320-21 74 56
Skolkurator: 0320-21 74 53
Skolpsykolog: 0320-21 82 81
Studie- och yrkesvägledare: 0320-21 77 44

Kök: 0320-21 74 55

Publicerades:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen