Fritidshem

Senast uppdaterad den 16 augusti 2023

I Mark ligger fritidshemmen integrerade i skolorna och är en del av skolans verksamhet. Ofta arbetar personalen i fritidshemmen också i skolan under dagen.

Våra öppettider är normalt mellan klockan 06.00 och 17.30 men ibland krävs längre öppettider.

Eleverna har rätt att vara på fritidshem till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Fritidshemmen arbetar efter samma läroplan som skolan och förskoleklassen.

Fritidshem finns på följande skolor: 

 • Björketorpskolan
 • Fotskälskolan
 • Fritslaskolan
 • Hyssnaskolan
 • Parkskolan
 • Sjöbyskolan
 • Stommenskolan
 • Strömskolan
 • Sätilaskolan
 • Tingvallaskolan
 • Torestorpskolan
 • Ubbhultskolan
 • Örbyskolan
 • Öxabäckskolan

Skolbarnsomsorg i annan kommun

Som förälder har man rätt att också välja fritidshem för sina barn i samband med att man väljer annan skola än den vanliga kommunala skolan. När man väljer annan skola än hemskolan ska alltså också val av annat fritidshem göras.

Publicerad av: Marks kommun