Sidans innehåll

Avgifter för tillstånd och tillsyn av alkohol, folköl och tobak

Kommunen tar ut en avgift för att hantera anmälningar och ansökningar om tillstånd som gäller alkohol, folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningshållare, tobaksfria nikotinprodukter samt receptfria läkemedel. Du får även betala för tillsynen av din verksamhet. Här ser du vilka avgifter som gäller för 2024.

Ansökningsavgifter för alkoholservering

Kommunen tar ut en avgift för att hantera anmälningar och ansökningar om tillstånd som gäller alkohol, folköl, tobak, e-cigaretter (vape) och påfyllningshållare, tobaksfria nikotinprodukter samt receptfria läkemedel. Du får även betala för tillsynen av din verksamhet. Här ser du vilka avgifter som gäller för 2024.

Skriv tabellbeskrivning här

Ansökan/anmälan

Avgift

Stadigvarande tillstånd för servering, catering eller provsmakning

15 120 kronor

Ändringar i serveringstillstånd

6 300 kronor

Tillfälligt tillstånd för servering eller provsmakning till allmänheten

7 560 kronor

Tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap

1 890 kronor

Kunskapsprov per person och tillfälle

1 890 kronor

Förseningsavgift, restaurangrapport med mera

6 300 kronor

Ny ansökan efter avslag på grund av ej godkänt kunskapsprov av stadigvarande tillstånd för servering, catering eller provsmakning

1 890 kronor

Tillfällig ändring av serveringstillstånd

2 520 kronor

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten i obetydlig omfattning

1 890 kronor

Anmälan av lokal för catering i slutet sällskap

1 890 kronor

Tillsynsavgift för serveringstillstånd

Med ett permanent serveringstillstånd för alkohol kommer en årsavgift som täcker arbetet för tillsyn och granskning av din verksamhet. Här hittar du kostnaden för detta under 2023.

Du som serverar alkoholdrycker året runt behöver betala en tillsynsavgift. Avgiften består av två delar, en fast avgift samt en avgift som baseras på omsättningen i ditt senaste bokslut. Alla avgifter är angivna exklusive moms.

Skriv tabellbeskrivning här

Tillsyn

Avgift

Permanent serveringstillstånd i slutet sällskap

3 780 kronor/år

Permanent serveringstillstånd till allmänheten

3 780 kronor/år

Avgift tillsyn folköl och tobak

Vi på kommunen kontrollerar bland annat att du inte säljer till minderåriga, att tobaken som säljs har rätt varningstext och att du har ett egenkontrollsprogram. För det här arbetet betalar du en årsavgift

Skriv tabellbeskrivning här
Anmälan/ansökanAvgift
Tillstånd för försäljning av tobaksprodukter10 080 kronor
Avgift för anmälan om ändring1 260 kronor
Anmälan om försäljning av något av följande: tobaksfria nikotinprodukter, folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare1 260 kronor
Årsavgift folköl3 780 kronor
Årsavgift tobak3 780 kronor
Årsavgift elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare3 780 kronor
Årsavgift vissa receptfria läkemedel3 780 kronor
Årsavgift tobaksfria nikotinprodukter3 780 kronor
Kombination av 2 av ovanstående

5 040 kronor

Kombination av 3 av ovanstående6 300 kronor
Kombination av 4 av ovanstående7 560 kronor
Alla ovanstående8 820 kronor
Uppföljning av avvikelser1 260 kronor/timmen

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen