Sidans innehåll

Kommunalt avlopp

Spillvatten, som i dagligt tal kallas avlopp, uppstår när vi i våra hushåll eller i företag har använt vattnet.

Kommunalt avlopp – ett gemensamt ansvar

Vi tar hand om miljön. Renat avloppsvatten är vårt gemensamma ansvar – för Marks kommun och för dig med kommunalt avlopp.

Det här gör Marks kommun:

Vid stopp i avloppsledningen ska vi så snabbt som möjligt åtgärda det. På webbplatsen ska vi informera om gällande bestämmelser, avgifter och förändringar. Om det finns störningar, informerar vi om dem här på webbplatsen och ibland även via sms-utskick.

Till sidan om aktuella arbeten och störningar

Anmäl ditt telefonnummer till sms-utskick från kommunen

Du som har kommunalt avlopp bidrar med:

Det enda du spolar ner i avloppet är kiss, bajs och toapapper. Miljöfarliga ämnen och fett återvinner du istället.

Till källsorteringsguiden

När du upptäcker fel och brister med den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen anmäler du dessa till oss.

Till felanmälan

Så här blir spillvattnet rent igen

Varje dag bildas stora mängder spillvatten i vår omgivning. Spillvatten innehåller en mängd ämnen som inte får hamna i naturen. Därför är det viktigt att spillvattnet renas innan det släpps ut. I Marks kommun renar det flesta våra reningsverk i tre steg:

 1. Mekanisk: Grova saker, som egentligen inte ska hamna i avloppet, rensas bort. Det kan till exempel vara papper, plast, tops och liknande.
 2. Biologisk: Mikroorganismer äter upp det organiska materialet som kiss och bajs. Mikroorganismerna är känsliga för kemikalier. Därför är det viktigt att inte spola ner exempelvis rengöringsmedel, färgrester och oljor i avloppet.
 3. Kemisk: Kemikalier klumpar ihop smutsen som är kvar i spillvattnet. Det bildas slam som kan återanvändas i jordbruket och som anläggningsjord. På det här sättet är vattnet renat och kan släppas ut i naturen igen.

Det finns ett flertal avloppsverk utspridda i Marks kommun och de flesta är uppbyggda efter ovanstående princip. Några verk skiljer sig helt. Där lånar vi reningsmetoder direkt från naturen med hjälp av en så kallad fällningsdamm eller markbädd.

Spola rätt

Det enda som du ska spola ner i toaletten är toapapper och sådant som kommer från kroppen, så som kiss och bajs. Allt annat ska du sortera och slänga som avfall. När vi spolar ner annat än bajs, kiss och toapapper förstör vi våra pumpar, våra ledningar, LTA-anläggningar och orsakar problem i våra reningsverks. När det blir stopp eller saker går sönder kostar det mycket pengar. Det är pengar som kommer ur vår gemensamma plånbok genom vatten och avloppstaxan eller pengar du själv behöver stå för om delar av din anläggning berörs.

Vad kan du göra?

 • Ställ en papperskorg på toaletten där du kan slänga saker som våtservetter, bomullstussar, tops, kondomer, tamponger och snus.
 • Ta rester av färg, lösningsmedel och kemikalier till återvinningscentralen.
 • Lämna medicinrester till apoteket.
 • Spola leriga stövlar utomhus. Grus och sand är inte bra för avloppet.
 • Ta reda på vad dina produkter innehåller. Välj bort de som innehåller skadliga ämnen. Välj hellre miljömärkta alternativ.
 • Fett ska inte hamna i våra avloppsledningar. Häll det istället i en tom flaska och lämna det på återvinningscentralen. Torka ur stekpannan med hushållspapper innan du diskar den. Har du en verksamhet som använder mycket fett behöver du ha en fettavskiljare installerat.

Läs mer om vad du kan göra på Svenskt vattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om fettavskiljare

Stopp i avloppet

Om du fått avloppsstopp går det att lösa utan kemikalier. Prova först med hett vatten i ganska stor mängd. Fungerar inte det, prova att blanda en kopp bikarbonat och en kopp salt i en kastrull med kokande vatten och häll i avloppet.

Stoppet kan sitta i våra ledningar eller i fastighetens egna ledningar. Finns det en rensbrunn utanför tomten kan du titta ner i den. Är det vatten i den sitter stoppet i vår ledning. Är det inte vatten i rensbrunnen sitter stoppet inom fastigheten.

Är stoppet på fastigheten är det du som fastighetsägare som står för åtgärder. Du har ansvar ända ut till förbindelsepunkten till kommunens ledningar. Förbindelsepunkten ligger oftast vid tomtgränsen. Är stoppet på kommunens sida gör du en felanmälan.

LTA-anläggning

En LTA-anläggning är en liten pumpstation som hjälper till att leda bort avloppsvattnet till de kommunala ledningar. En sådan anläggning behövs om självfall inte är möjligt. Som alla avlopp kan det bli stopp i en LTA-anläggning. Därför är det extra viktigt att det du spolar ner i avloppet är bara kiss, bajs och toapapper. Allt annat kan ge stopp och förstöra pumpen. Tänk på att det är du som fastighetsägare som ansvarar för att det inte hamnar annat i avloppet.

Om LTA-anläggningen larmar

Om LTA-anläggningen larmar är vattennivån hög i pumpbrunnen. Det beror antingen på att pumpen stannat eller att det kommit extremt mycket vatten på en gång. Gör följande steg för att avhjälpa felet:

 • Kontrollera att anläggningen har ström. Kolla säkringar och jordfelsbrytare.
 • Avvakta en stund och se om den slutar larma.

Har larmet inte slutat inom 15 minuter, ring till felanmälan på telefon 0320–21 75 50 under dagtid. Är det utanför kontorstid, ring SOS Alarm på telefon 031–703 17 83. Vi åtgärdar fel i första hand måndag–fredag klockan 07.00–16.00. Vi rekommenderar dig att om problem uppstår under helgen, vänta till måndag om du kan. Vi tar kostnader om felet beror på kommunens ledningar. I annat fall är det du som står för kostnaderna och dessa är högre om du ringer på helgen.

I väntan på åtgärd är det bra att vara sparsam med att spola vatten som går till avloppet.

I fall att det är strömavbrott, spola inte vatten i onödan. Vänta till strömavbrottet är över, då startar pumpen av sig själv igen. Om pumpenheten skadas på grund av att du använt avloppet på fel sätt eller inte skött pumpen rätt, är det du som fastighetsägare som står för reparationskostnaden.

E-tjänst för vatten, avlopp och renhållning

Här kan du få information om dina abonnemang för vatten, avlopp och renhållning, hämta och registrera information och göra ansökningar. Du loggar enkelt in med BankID eller kundnummer och personnummer/organisationsnummer.

Felanmälan dagtid

Du kan enkelt göra en felanmälan via vår e-tjänst eller ringa oss på telefon 0320-21 75 50. Vi svarar på din anmälan måndag–fredag klockan 8.00–16.00. Är det akut använd inte e-tjänsten utan läs mer på sidan om felanmälan så att du kan få snabb hjälp.

Läs mer om felanmälan

Kontakta kundtjänst för vatten, avlopp och renhållning, Marks kommun

Telefontid: 10.00–12.00 och 13.00–14.30

Telefon: 0320 21 70 55

Mejladress: kundtjanst@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen