Sidans innehåll

Anslut till vatten och avlopp

För att ansluta din fastighet till kommunalt vatten eller avlopp behöver den ligga inom ett område där det finns kommunala ledningar.

Du kan ha olika anledningar för att ansluta din fastighet till kommunala vatten- och avloppsledningar:

  • Att ansluta en fastighet inom ett område där vi bygger kommunala ledningar.
  • Att ansluta en ny bostadsenhet, till exempel ett attenfallshus eller en utbyggd vind till lägenhet.
  • Att ansluta en fastighet som finns i närheten av ett område med kommunalt vatten och avlopp.

Anslut en fastighet där vi bygger kommunala ledningar

Är din fastighet inom ett område där vi bygger ut för kommunalt vatten och avlopp, ett så kallat VA-utbyggnadsområde, får du information av oss när det är dags att gå igenom stegen nedan. Har du frågor hittar du kontaktuppgifter till projektledare på sidan för det aktuella projektet.

Till sidan med kommunens aktuella projekt

Det första steget för att ansluta din fastighet till det kommunala ledningsnätet är att fylla i och skicka in en servisanmälan till oss. Servis kallas de ledningar som går från din fastighet till det kommunala ledningsnätet.

Ansökan för anslutning av fastighet till allmänna vatten och avloppsanläggningar Pdf, 142.6 kB, öppnas i nytt fönster.

När ledningar är färdigbyggda får du en förbindelsepunkt tilldelad av oss. Det är där dina ledningar ansluter till de kommunala ledningarna och utgör ansvarsgränsen. Förbindelsepunkten ligger normalt en halv meter utanför tomtgränsen.

Du får också en faktura med anslutningsavgiften som är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Anslutningsavgiften beror på vilken typ av ledningar din fastighet behöver. Du kan läsa mer om det på sidan om avgifter för kommunalt vatten och avlopp.

Avgifter för kommunalt vatten och avlopp

Nu kan du börja gräva för dina ledningar och ansluta dem till förbindelsepunkten. Tänk på att det behöver utföras fackmannamässigt.

Kontroll innan du schaktar igen

Innan du fyller igen schakten måste du kontakta va@mark.se så att vi kan se att ledningar är rätt inkopplade. När du har fått godkännande från oss kan du fylla igen schakten.

För dig som behöver LTA-pump

Om du behöver en LTA-pump ansvarar du som fastighetsägare för installationen. Du får all information från oss som du behöver för att installera din pump på rätt sätt.

Ladda ner monteringsanvisning för LTA-pump Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om LTA-pump på sidan om kommunalt avlopp

Som fastighetsägare är det ditt ansvar att ordna mätarplatsen, medan vi som kommun står för installationen och ägandet av vattenmätaren. På sidan om vattenmätare kan du läsa mer om hur mätarplatsen ska utformas.

Till sidan om vattenmätare

När mätarplatsen är färdig bokar du en tid för installation av vattenmätaren. Det gör du via vår e-tjänst.

När allting är korrekt utfört och vattenmätaren är på plats, kan du börja använda de kommunala vatten- och avloppstjänster du har anslutit dig till.

Om du har en befintlig avloppsanläggning

Det du behöver göra nu är att ta hand om din gamla avloppsanläggning. Kontakta vår entreprenör LBC för sluttömning av din avloppsanläggning. När LBC har tömt avloppsbrunnen hör du av dig till vår kundtjänst för vatten, avlopp och renhållning. Kostnad för tömning är enligt gällande renhållningstaxa. Du hittar aktuella priser i renhållningstaxan på sidan om avgifter för renhållning.

Till sidan om avgifter för renhållning

Ta anläggningen ur bruk

Hör också av dig till miljöenheten för att informera om att avloppet inte längre är i bruk. I samråd med miljöenheten fattas beslut om du ska gräva upp eller fylla igen avloppet. Generellt gäller att brunnar i betong kan fyllas igen med sten eller sand, alternativt grävas upp. Alla slambrunnar, slamavskiljare eller tankar i glasfiber och plast ska grävas upp och återvinnas hos återvinningscentralen Skene skog.

Till sidan om återvinningscentraler

Kontaktuppgifter till LBC och miljöenheten hittar du längst ner på sidan.

Anslut ny bostadsenhet

Om du bygger till eller bygger om din fastighet behöver du göra en anmälan för vatten och avlopp. En bostadsenhet är som en egen enhet som du kan bo i. Exempel på nya bostadsenheter är:

  • Du bygger ut vinden till en lägenhet med kök och bad.
  • Du bygger ett attenfallshus med kök och bad.
  • Du bygger om garaget till en lägenhet med kök och bad.
  • Industrilokal som blir lägenheter.

Att anmäla din bostadsenhet är något du gör i bygglovsprocessen.

Till sidan om bygglovsprocessen

1. Skicka in din anmälan för vatten och avlopp

Du ska anmäla din nya bostadsenhet till oss. Där bifogar du också dina vatten- och avloppsritningar som ska visa ledningsdragningar, dimensioner på tomtmark och vid inkopplingspunkt.

Ansökan för anslutning av fastighet till allmänna vatten och avloppsanläggningar Pdf, 142.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2. Betala anslutningsavgift

Därefter får du svar av oss och en faktura för anslutningsavgiften för en ny bostadsenhet. Aktuella avgifter hittar du i dokumentet för vatten och avloppstaxan (VA-taxa).

Avgifter för kommunalt vatten och avlopp

Det finns tre olika sätt att ansluta till de kommunala ledningarna. Billigast är att ansluta vatten och avlopp efter vattenmätaren i huvudbyggnaden, alternativ 1. Då slipper du att installera en ny vattenmätare med nytt abonnemang till bostadsenheten.

Anslut dricksvattenledningen för bostadsenheten efter befintlig vattenmätare.

Anslutningskostnad blir en tillkommande bostadsenhetsavgift. Vill du mäta vattenförbrukning för bostadsenheten rekommenderar vi att du själv köper och installera en separat vattenmätare. Vi ställer endast krav på att huvudvattenmätaren är installerad i första byggnaden.

Spillvatten från bostadsenheten ansluter du till befintlig spillvattenledning. Vi behöver vanligtvis inte besiktiga installationen. Ibland utför vi stickkontroller.

Bilden är en illustration som visar huvudbyggnad och attenfallshus. Vattenledningen är kopplat från bostadshuset och avloppsledningen är kopplat till bostadshusets ledning på fastigheten. 

Röd linje = spillvattenledning
Blå streckad linje = vattenledning
VM =vattenmätare
FBP = förbindelsepunkt vid tomtgräns där ägaren kopplar på sina VA-ledningar till kommunens VA-ledningar. Kommunen ansvarar för ledningarna utanför tomten fram till tomtgräns.

Anslut dricksvattenledningen för bostadsenheten innan befintlig vattenmätare. Anslutningskostnad blir en tillkommande bostadsenhetsavgift. Avgiften för en extra vattenmätare är en årlig brukningsavgift som motsvarar en halv fast avgift.

Ordna plats för vattenmätare

Som fastighetsägare är det ditt ansvar att ordna mätarplatsen, medan vi som kommun står för installationen och ägandet av vattenmätaren. På sidan om vattenmätare kan du läsa mer om hur mätarplatsen ska utformas.

Vattenmätare

När mätarplatsen är färdig bokar du en tid för installation av vattenmätaren. Det gör du via vår e-tjänst.

Spillvatten

Spillvatten från bostadsenheten ansluter du till befintlig spillvattenledning. Vi behöver vanligtvis inte besiktiga installationen. Ibland utför vi stickkontroller.

Bilden är en illustration som visar huvudbyggnad och attenfallshus. Vattenledningen är kopplat från bostadshuset ledning på fastigheten, alltså utanför huset, och avloppsledningen är kopplat till bostadshusets ledning på fastigheten. 

Röd linje = spillvattenledning
Blå streckad linje = vattenledning
VM =vattenmätare
FBP = förbindelsepunkt vid tomtgräns där ägaren kopplar på sina VA-ledningar till kommunens VA-ledningar. Kommunen ansvarar för ledningarna utanför tomten fram till tomtgräns.

Dricksvattenledningen och spillvattenledningen för bostadsenheten ansluts med en egen förbindelsepunkt. Anslutningskostnad blir full anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa. Brukningsavgiften för en extra vattenmätare är en halv fast avgift.

Förbindelsepunkt

När ledningar är färdigbyggda får du en förbindelsepunkt tilldelad av oss. Det är där dina ledningar ansluter till de kommunala ledningarna och utgör ansvarsgränsen. Förbindelsepunkten ligger normalt en halv meter utanför tomtgränsen.

Du får också en faktura med anslutningsavgiften som är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Anslutningsavgiften beror på vilken typ av ledningar din fastighet behöver. Du kan läsa mer om det på sidan om avgifter för vatten och avlopp.

Avgifter för kommunalt vatten och avlopp

Ordna plats för vattenmätare

Som fastighetsägare är det ditt ansvar att ordna mätarplatsen, medan vi som kommun står för installationen och ägandet av vattenmätaren. På sidan om vattenmätare kan du läsa mer om hur mätarplatsen ska utformas.

Vattenmätare

När mätarplatsen är färdig bokar du en tid för installation av vattenmätaren. Det gör du via vår e-tjänst.

Bilden är en illustration som visar huvudbyggnad och attenfallshus. Båda hus har egna vatten- och avloppsledningar med var sin förbindelsepunkt.

Röd linje = spillvattenledning
Blå streckad linje = vattenledning
VM =vattenmätare
FBP = förbindelsepunkt vid tomtgräns där ägaren kopplar på sina VA-ledningar till kommunens VA-ledningar. Kommunen ansvarar för ledningarna utanför tomten fram till tomtgräns.

Ansluta ny fastighet i ett redan utbyggt område

Om du inte har kommunalt vatten och avlopp men din fastighet ligger i ett område där det går att ansluta, kan du skicka en anmälan till oss. Det första steget för att ansluta din fastighet till det kommunala ledningsnätet är att fylla i och skicka in en servisanmälan till oss. Servis kallas de ledningar som går från din fastighet till det kommunala ledningsnätet. Anmälan är inte bindande och du kan även använder e-tjänsten om du bara vill kolla med oss om anslutning till kommunala ledningar är möjligt för din fastighet.

Ansökan för anslutning av fastighet till allmänna vatten och avloppsanläggningar Pdf, 142.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid avstyckning

Om du ska stycka av en tomt är det bra om du kontaktar oss så tidigt som möjligt så att vi kan vägleda dig kring vilken vatten- och avloppförsörjning som är möjligt för dig. Skicka ett mejl till va@mark.se

Vatten under byggtiden

För vatten under byggtiden, så kallat byggvatten, betalar du en avgift per lägenhet enligt den vatten- och avloppstaxan (VA-taxa) som gäller. Du som fastighetsägare är skyldig att se till att återströmningsskydd är installerat vid inkoppling för byggvatten. Du ansöker om byggvatten via vår e-tjänst.

Kontakt för sluttömning

LBC:s kundtjänst

Kontakta LBC för att boka en tid för sluttömning av din enskilda avloppsanläggning.

Telefontid: 7.00–16.00, helgfri måndag–fredag

Telefon: 0320–141 05

Mejl: miljo@lbc-boras.se

Miljöenheten

Telefontid: måndag, onsdag, fredag 10.00–12.00

Telefon: 0320-21 80 80

Mejl: miljoenheten@mark.se

Kontakta kundtjänst för vatten, avlopp och renhållning, Marks kommun

Telefontid: 10.00–12.00 och 13.00–14.30

Telefon: 0320 21 70 55

Mejladress: kundtjanst@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen