Sidans innehåll

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för verksamhet inom förskola och skola för barn, ungdomar och vuxna samt arbetsmarknad och integration.

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (BUN AU)

Arbetsutskottet har i uppgift att förbereda ärenden som senare ska beslutas av barn- och utbildningsnämnden eller kommunfullmäktige.

Arbetsutskottet har även rätt att fatta beslut på delegation av barn. och utbildningsnämnden. Delegering innebär att man lämnar över rätten att besluta till någon annan.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - Förtroendevalda i Marks kommun. (tromanpublik.se) Länk till annan webbplats.

Följ nämndens arbete

Digital anslagstavlan

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser. Marks kommuns digitala anslagstavla

Handlingar inför möten

Här kan du läsa handlingar inför sammanträden med nämnder och styrelser i Marks kommun. Möten och protokoll

Möteskalender för politiska möten

I möteskalendern hittar du aktuella mötestider för kommunens nämnder. Planerade politiska möten

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning