Sidans innehåll

Krisledningsnämnden

Nämnden är ansvarig för kommunens krisledning vid olyckor och extraordinära händelser.

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Följ nämndens arbete

Digital anslagstavlan

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser. Marks kommuns digitala anslagstavla

Handlingar inför möten

Här kan du läsa handlingar inför sammanträden med nämnder och styrelser i Marks kommun. Möten och protokoll

Möteskalender för politiska möten

I möteskalendern hittar du aktuella mötestider för kommunens nämnder. Planerade politiska möten

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning