Sidans innehåll

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att se till att förmyndare för barn under 18 år och gode män eller förvaltare sköter sina uppdrag i enlighet med föräldrabalkens regler. Falkenbergs, Varbergs och Marks kommuner samarbetar och har en gemensam överförmyndarnämnd – Överförmyndare i väst.

Ansvarig förvaltning

Det är överförmyndarförvaltningen i Varbergs kommun som förbereder och genomför de beslut som överförmyndarnämnden fattar.

Följ nämndens arbete

Här hittar du protokoll från överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens protokoll | Varbergs kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Möteskalender för politiska möten

I möteskalendern hittar du aktuella mötestider för kommunens nämnder. Planerade politiska möten

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning