Barn- och utbildningsnämnden

Senast uppdaterad den 10 januari 2024

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för verksamhet inom förskola och skola för barn, ungdomar och vuxna. Sedan januari år 2020 ligger även en ny enhet för arbetsmarknad och integration inom nämndens uppdrag.

Varje år antas en nämndplan som beskriver vad som ska åstadkommas inom nämndens verksamheter. Under dokument här nedan finns aktuell nämndplan, årsrapport och budgetunderlag, samt en lista över kontaktpolitiker för nämndens olika enheter.

Nämndplanen innehåller även kommunfullmäktiges grunduppdrag, specificerade uppdrag till förvaltningen och en omvärldsanalys.

Publicerad av: Marks kommun