Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Barn- och utbildningsnämnden

Senast uppdaterad den 26 mars 2021

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för verksamhet inom förskola och skola för barn, ungdomar och vuxna. Sedan januari år 2020 ligger även en ny enhet för arbetsmarknad och integration inom nämndens uppdrag.

Varje år antas en nämndplan som beskriver vad som ska åstadkommas inom nämndens verksamheter. Under dokument här nedan finns aktuell nämndplan och budgetdokument, samt en lista över kontaktpolitiker för nämndens olika enheter.

Nämndplanen innehåller även kommunfullmäktiges grunduppdrag, specificerade uppdrag till förvaltningen och en omvärldsanalys.

Publicerad av: Marks kommun