Barn- och utbildningsnämnden

Senast uppdaterad den 21 januari 2021

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för verksamhet inom förskola och skola för barn, ungdomar och vuxna. Varje år antas en nämndplan som beskriver vad som skall åstadkommas inom nämndens verksamheter. Nedan följer utdrag ur nämndplanen. Under Dokument här under finns det fullständiga dokumentet och en kortversion.

Nämndens värdegrund

 

  • Verksamheten präglas av ett inkluderande synsätt.
  • Mångfald berikar och ses som en tillgång.
  • Alla människor möts med respekt, intresse och engagemang.
  • Alla människor behandlas på ett likvärdigt sätt med aktning för varje människas egenvärde.
  • En god tillgänglighet utifrån människans behov finns.
  • Höga förväntningar och en stark tro på att alla kan lyckas ska råda.

 

Nämndplanen innehåller även en omvärldsanalys, specificerade uppdrag till förvaltningen och kommunfullmäktiges grunduppdrag. 

Publicerad av: Marks kommun