Bygglovsguide

Vår guide ger dig insikter, tips och steg-för-steg-instruktioner för att göra det enklare för dig att navigera genom bygglovsdjungeln. Från att ansöka till att få godkännande

 • Om du planerar bygga en altan, terrass, trädäck eller en uteplats kan du behöva ansöka om bygglov.

 • Du får bygga ett attefallshus med maximalt 30 kvadratmeter byggnadsarea på din tomt. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan.

 • Även om en tillbyggnad på 15 kvadratmeter är bygglovsbefriad till ett en- eller tvåbostadshus ska en anmälan göras.

 • Om du ska ändra genom att till exempel glasa in eller bygga en ny balkong räknas det som en fasadförändring. Då behöver du ha ett bygglov.

 • Planerar du att bygga ekonomibyggnader som magasin, ladugårdar eller garage utanför detaljplanerat område?

 • Ska du göra något med husets utsida? Oavsett om du vill byta färg eller material, här är allt du behöver veta om att få tillstånd för det.

 • I närheten av ditt bostadshus får du bygga en eller flera fristående byggnader, så kallade friggebodar, under vissa förutsättningar.

 • För nybyggnation av garage eller carport behöver du normalt bygglov.

 • Hus

  Du behöver alltid ha ett bygglov för att bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus.

 • En imkanal är den kanal som ska föra bort luft från ett utrymme där man lagar mat. Du behöver göra en anmälan innan du påbörjar arbetet med installation.

 • För att installera en eldstad , tillexempel en braskamin eller öppen spis med rökkanal, krävs att du får ett startbesked.

 • Fasta markiser som alltid är utfällda och markiser med stödben kräver bygglov. Rörliga markiser kan kräva lov inom detaljplanelagt område.

 • Du behöver bygglov för att bygga en mur eller stödmur som är högre än 0,5 meter.

 • Om du ska börja använda en byggnad till något annat än vad den senast har använts till, måste du söka bygglov för att få ändra byggnaden. Det kan till exempel vara en bostad som ska bli kontor eller ett garage som ska bli en butik.

 • En pergola är en konstruktion som ofta består av glest monterade träreglar som stöds upp av ben i hörnen.

 • När du ska bygga en pool på din tomt finns det ett par saker du behöver tänka på.

 • För att sätta upp, flytta eller göra betydande förändringar på en skylt inom ett område som regleras av detaljplan, måste du få bygglov.

 • Ett skärmtak är ett fritt tak som exempelvis byggs över en dörr eller en altan.

 • Solfångare och solcellspaneler är så kallade solenergianläggningar.

 • Om du vill bygga ett uterum på ditt hus så behöver du oftast bygglov för att göra det.