Sidans innehåll

Skene förskola

Illustration över skene förskola

Våren 2023 startade byggprojektet med den nya förskolan i Skene. Här finns plats för 120 små markbor att hoppa i vattenpölar, gunga högt, rita streckgubbar och sjunga ramsor i framtiden.

Om projektet

Den nya förskolan som byggs vid Lindängsgatan i Skene ersätter Solgårdens förskola och projektet beräknas vara klar hösten 2024. Entreprenaden omfattar nybyggnad av förskola för 120 barn fördelat på sex avdelningar och tillagningskök.

Namn för den nya skolan: Kronogårdens Förskola.

Första spadtag: 25 maj 2023.

Datum för öppet hus: preliminärt 26 oktober 2024. Mer information kommer.

Byggnytt Skene förskola

Nu pågår installation av ventilation, rör, solcellsanläggning och el. Golvarbeten och målning pågår också. Kommande arbeten är snickerier, maskiner för storkök, markarbeten för trädgård och lekutrustning. Därefter blir det provningar och besiktningar.

Foton som visar byggnationen av förskolan i skene.
Foton som visar byggnationen av förskolan i skene.
Foton som visar byggnationen av förskolan i skene.

Taket är nu klart. Montage av fönster och invändiga arbeten med plastning, regling, glespanel pågår.

Foton som visar byggnationen av förskolan i skene.

Nu blir det snart dags för gjutning av bottenplattan.

Foton som visar byggnationen av förskolan i skene.

Markarbeten fortsätter och tomten börjar ta form.

Foton som visar byggnationen av förskolan i skene.
Foton som visar byggnationen av förskolan i skene.

Under våren pågår markarbeten och förberedelser för grundläggning. I början av sommaren ska bottenplattan gjutas och efter sommarsemestern börjar bygget av huset.

Illustration över skene förskola
Illustration över skene förskola

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär eftersom det kan hända saker som inte går att planera för.

Start utbyggnation: Vår 2023

Slut byggnation: Höst 2024

Kontakta projektledare Stefan Gabrielsson

Telefon: 0320-21 7418

Mejladress: Stefan.Gabrielsson@mark.se

Publicerades:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen