Sidans innehåll

Vatten- och avloppsutbyggnad i Dyrenäs och Flohult

En symbolbild som visar en kran med en vattendroppe. 

Vi bygger nytt ledningsnät för vatten och avlopp i Dyrenäs och Flohult. Syftet är att säkerställa att alla som bor i området får rent dricksvatten och bra omhändertagande av avloppsvatten – nu och i framtiden.

Förstudien och projektering påbörjade vi under 2022. Detta arbetet innefattar att söka markavtal hos berörda fastighetsägare och vägföreningar samt att planera för hur och var lokalnät och överföringsledningar ska anläggas.

Om projektet

Projektet tillhör ett av kommunens utpekade utbyggnadsområden där man konstaterat ett behov av kommunalt huvudmannaskap för vatten och avlopp. Det betyder väldigt förenklat att området bedöms må bäst av kommunalt reglerat vatten och avlopp.

Vi bygger ut för att säkerställa att fler markbor får rent dricksvatten. Vi jobbar hela tiden för att du ska ha bra dricksvatten i din kran.

Aktuellt Dyrenäs och Flohult

Ansökan om ledningsrätten för lokalnäten Dyrenäs och Flohult är inskickad och behandlas av Lantmäteriet. Berörda fastighetsägare har blivit eller kommer att bli kontaktade av Lantmäteriet för att delta på samråd.

Det är inte beslutat hur lokalnäteten ska bindas samman med överföringsledningen i nordvästra Mark. Det nuvarande förslaget innebär att dra en sjöledning genom Lygnen från Blåsås fram till de båda stugområdena.

Läs mer om sjöledningen

Tidsplan

I nuläget finns ingen tidplan för utbyggnaden.

Kontakta projekttekniker Sanna Ståhl

Telefon: 0320-21 74 63

Mejladress: Sanna.Stahl@mark.se

Publicerades:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen