Sidans innehåll

Lisakullas förskola i Sätila

Hösten 2023 startades byggprojektet med den nya förskolan i Sätila, Lisakullas förskola.

Om projektet

Entreprenaden omfattar nybyggnad av förskola för 120 barn fördelat på sex avdelningar och mottagningskök. Lisakullas förskola ska ersätta Sätila förskola och projektet beräknas vara klar sommaren 2025. Lisakullas förskola är en konceptförskola med utformning likt pågående förskolebyggnation i Skene.

Första spadtag: 21 maj 2024

Byggnytt Lisakullas förskola

Sanering och rivning av den gamla förskolan är klar. Skanskas etablerar sina bodar. Markarbeten, förberedelse för grundläggning och byggarbetet börjar under våren och sommaren.

Bilden visar ett byggbod.
Bilden visar byggarbetsplatsen. 
Fotot visar byggarbetsplatsen med en grävmaskin.
Fotot visar byggarbetsplatsen.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär eftersom det kan hända saker som inte går att planera för.

Start utbyggnation: Vår 2024

Slut byggnation: Vår/sommar 2025

Kontakta projektledare Hani Alsayah

Telefon: 0320-21 72 53

Mejladress: Hani.alsayah@mark.se


Publicerades:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen