Sidans innehåll

Vatten- och avloppsutbyggnad i Almered/Bolg

En symbolbild som visar en kran med en vattendroppe. 

Vi bygger ut det kommunala ledningsnätet i Almered/Bolg. Syftet är att säkerställa att alla som bor i området får rent dricksvatten och bra omhändertagande av avloppsvatten – nu och i framtiden.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp för boende i Almered/Bolg sker steg för steg: under 2024 för fastigheter norr om Hyssnavägen och under 2025 för fastigheter söder om Hyssnavägen.

Om projektet

Projektet tillhör ett av kommunens utpekade utbyggnadsområden där man konstaterat ett behov av kommunalt huvudmannaskap för vatten och avlopp. Det betyder väldigt förenklat att området bedöms må bäst av kommunalt reglerat vatten och avlopp.

Vi bygger ut för att säkerställa att fler markbor får rent dricksvatten. Vi jobbar hela tiden för att du ska ha bra dricksvatten i din kran.

Aktuellt för dig i Almered

Arbetet på Ösjövägen pågår i etapper. Bredvid ledningsgropen bygger vi en provisorisk arbetsväg. Den behövs för att ge plats till arbetsmaskiner under arbetets gång men den finns också till för att kunna släppa fram blåljusfordon. Du ska känna dig trygg i att hjälp snabbt kan nå fram till dig och dina anhöriga om det skulle behövas.

Att ta dig till och från din fastighet längst med Ösjövägen

Från och med måndagen den 6 maj kommer vi att stänga av en del av Ösjövägen mellan klockan 7.00–16.00 alla vardagar. Se berörd sträcka på bilden nedan. Anledningen till avstängningen är att arbetet inte ständigt ska behöva avbrytas för att släppa fram trafik.

Karta med vägavstängning.

Trafiken mellan väg 1612 och fram till avstängningen ska kunna flyta på som vanligt. För trafiken på andra sidan avstängning finns en alternativ väg, söder ut, så att du kan nå ut till väg 156. Se bilden nedan.

Karta med vägavstängning.

Vi har rustar upp denna väg, som slingrar sig fram genom skogen i sydostlig riktning, för personbilstrafik. För större arbetsfordon kommer skogsvägen däremot inte att vara något lämpligt alternativ.

Så långt det går ska du kunna ta dig från och till din fastighet med hjälp av alternativa vägar. Om det inte är möjligt ordnar vi med tillfälliga parkeringar. Tillfälliga parkeringar ordnar vi för dig som under perioder inte kommer att kunna köra hela vägen fram till din fastighet.

Bilden visar en karta där det finns en tillfällig parkering. I bilden står det som text "Tillfällig parkering för boende på Ösjövägen".

Placeringar av soptunnor och brevlådor kan tillfälligt behöva flyttas. Skulle du påverkas blir du kontaktad av Skanskas personal.

Till dig som skogsägare

Den alternativa vägen som rustar upp är inte lämplig för större arbetsfordon. Äger du skog i området ber vi dig att planera in dina transporter av nedtaget virke och liknande innan 5 februari för att ta dig ut på ordinarie väg. Du får räkna med att Ösjövägen kan komma att hållas avstängd fram till sommaren.

Nu är hela nätet nerlagt och det kvarstår endast förberedelser för att börja spola rent ledningarna och en del kvarvarande återställningsarbeten.

Spoling av ledningarna är en process som kommer att ta tid eftersom det är mycket vatten som behöver spolas igenom för att vattenproverna ska uppfylla Livsmedelsverkets föreskrifter. Det är först när provresultaten är godkända som du kan få din förbindelsepunkt.

Påkoppling av fastigheter

Det är viktigt att du som boende inte kopplar på din fastighet på kommunens ledning innan du fått tillåtelse att göra det. Först när du fått din förbindelsepunkt via brev och betalat in din anläggningsavgift kan du ansluta dina ledningar till kommunens.

Skicka in din VA-anmälan

Har du inte redan skickat in din anmälan om anslutning till fastighet är det dags att skicka in den nu. Det är första steget för att bli vatten- och avloppskund hos oss.

Ansökan för anslutning av fastighet till allmänna vatten och avloppsanläggningar Pdf, 142.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Tänkt driftsättning

På grund av ovanligt kallt vinterväder i januari har arbetena försenats. Förseningen beräknas i nuläget till tio veckor och innebär att förväntad driftsättning blir troligen i november.

Bullrande arbeten

Tiderna för bullrande arbeten i hela området är måndag till torsdag klockan 7.00–16.30 och fredag klockan 07.00–13.00. Vid särskilda behov kan tiden för bullrande arbeten förlängas till klockan 19.00.

Tillsammans hjälps vi åt med säkerheten

Sikten från våra arbetsfordon kan vara begränsad i vissa vinklar. Det kan till exempel vara trångt att vända en grävmaskin. Lastbilarna behöver ofta backa längre sträckor. Vid sådana moment har föraren begränsad sikt. Håll gärna lite extra avstånd till fordonen, särskilt när de påbörjar en vändning eller backning.

Sprängningsarbeten utförs normalt i tre till sex omgångar per dag. Varje omgång inleds av en ryckvis återkommande varningssignal och efterföljs av en längre slutsignal. Sprängare och övrig personal hjälps åt att övervaka riskområdet för sprängningen. De säkerställer att ingen befinner sig inom riskområdet innan de utför sprängningen. Säkerhetsavståndet är olika i olika riktning relativt sprängsalvan där minsta avstånd är 50m men där säkerhetsavstånd på upp till 200 m också förekommer.

I samband med att vi gräver schaktar för ledningar sätter vi upp avspärrningar runt schakten. Typen av avspärrning anpassas efter vad som är lämpligt för det aktuella området. Avspärrningen finns för att minska risken för att någon skadar sig. Håll dig därför alltid utanför avspärrningarna.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär eftersom det kan hända saker som inte går att planera för.

Start utbyggnation: Hösten 2023

Slut byggnation: Norr om Hyssnavägen, våren 2024. Söder om Hyssnavägen, våren 2025

Anslutning av fastigheter: Efter att vi är färdiga med byggnationen och har fått godkända vattenprover.

Kontakta projekttekniker Sanna Ståhl

Telefon: 0320-21 74 63

Mejladress: Sanna.Stahl@mark.se

Publicerades:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen