Sidans innehåll

Vatten- och avloppsutbyggnad i Stjänhult, Balltjärn och Lillaskog

En symbolbild som visar en kran med en vattendroppe. 

Vi bygger nytt ledningsnät för vatten och avlopp i Stjärnhult, Balltjärn och Lillaskog. Syftet är att säkerställa att alla som bor i området får rent dricksvatten och bra omhändertagande av avloppsvatten – nu och i framtiden.

2021 startade vi utbyggnaden i Balltjärn och Stjänhult och på hösten 2023 började vi med byggnation av den sista sträckan i Lillaskog. Fastigheter i alla tre områden beräknas att kunna ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp under våren 2024.

Om projektet

Projektet tillhör ett av kommunens utpekade utbyggnadsområden där man konstaterat ett behov av kommunalt huvudmannaskap för vatten och avlopp. Det betyder väldigt förenklat att området bedöms må bäst av kommunalt reglerat vatten och avlopp.

Vi bygger ut för att säkerställa att fler markbor får rent dricksvatten. Vi jobbar hela tiden för att du ska ha bra dricksvatten i din kran.

Steg i processen

  1. Förstudie
  2. Projektering
  3. Genomförande
  4. Återställning och avslut

Detta projekt befinner sig i den avslutandefasen. I denna fas jobbar man med återställningsarbeten, driftsättning och inkoppling av nya vatten- och avloppskunder.

Aktuellt för dig som ska ansluta dig

Sedan slutet på förra året har vi spolat ledningsnätet för att få godkända vattenprover och nu i april fick vi dem äntligen. Detta innebär att vi just nu jobbar intensivt med att starta upp anläggningen.

I och med detta planerar vi, preliminärt, för att börja skicka ut vårt meddelande om förbindelsepunkt nu i slutet på maj 2024. Det är viktigt att du som boende inte kopplar på din fastighet på kommunens ledning innan du fått tillåtelse att göra det. Först när du fått din förbindelsepunkt via brev och betalat in din anläggningsavgift kan du ansluta dina ledningar till kommunens.

Har du frågor om hur du går tillväga när du ska ansluta till vatten och avlopp kan du läsa mer på sidan om ”anslut till kommunalt vatten och avlopp”.

Till sidan anslut till kommunalt vatten och avlopp

Skicka in din VA-anmälan

Har du inte redan skickat in din anmälan om anslutning till fastighet är det dags att skicka in den nu. Det är första steget för att bli vatten- och avloppskund hos oss.

Ansökan för anslutning av fastighet till allmänna vatten och avloppsanläggningar Pdf, 142.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär eftersom det kan hända saker som inte går att planera för.

Start utbyggnation: 2021

Slut byggnation: 2024

Anslutning av fastigheter: Efter att vi är färdig med byggnationen och har fått godkända vattenprover. Det är beräknat till våren 2024.

Kontakta projekttekniker Sanna Ståhl

Telefon: 0320-21 74 63

Mejladress: Sanna.Stahl@mark.se

Publicerades:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen