Sidans innehåll

Utbyggnad Skene skog

I maj 2023 började vi bygga ut för vatten, avlopp, dagvatten och gata i Skene skog. Det är förberedande arbeten för att industriområdet ska kunna växa i framtiden. Under våren 2024 startas även arbete med att förbereda ny tomtmark i området.

Du som passerar eller befinner dig i området kring Skene skog kan komma att påverkas av till exempel buller och transporter från och till arbetsplatsen.

Aktuellt

Vår upphandlade entreprenör ska förbereda tomtmark för industrier. Därför har vi avverkat ytor i området och börjar snart att täcka av berg och spränga. Därefter kommer det att fyllas upp och jämnas av så att vi får byggklara industritomter.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär eftersom det kan hända saker som inte går att planera i förväg.

Start utbyggnation: maj 2023

Slut byggnation: 2025

Publicerades:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen