Sidans innehåll

Gästgivaregatan blir mer trafiksäker

Foto som visar vägen vid Gästgivaregatan innan ombyggnation. 

I juni 2023 började vi att bygga om Gästgivaregatan i Skene. Detta för att skapa en bättre bo- och trafikmiljö. Vårt mål är att alla – inte minst våra barn och äldre – ska kunna gå, cykla och färdas tryggt och säkert.

Om projektet

Vi bygger om Gästgivaregatan i Skene för att skapa en bättre bo- och trafikmiljö. Vårt mål är att alla – inte minst våra barn och äldre – ska kunna gå, cykla och färdas tryggt och säkert. Ombyggnationen sker i två etapper för att påverka framkomligheten så lite som möjligt.

Planerade arbeten på hela sträckan

  • Gatan får ny asfalt Gång och cykelväg utökas och förnyas
  • Busshållplatsen får en ny utformning
  • Ny parkeringslösning vid företagsfastigheter närmast länsväg 156
  • Övergångsställen förnyas
  • Hastighetsdämpande åtgärder
  • Ny belysning

Aktuellt

Den sista delen på etapp 1 startar den 26 februari och avslutas innan sommarsemestern. Detta innebär att Gästgivaregatan på något sätt är avstängd under tiden arbetet pågår. Det kan även innebära kortare störningar i vattentillgången. Är du berörd kommer du att informeras i tid.

Etapp 1

Karta som visar vägavstängningen

Byggstart: Mitten av juni 2023, efter skolavslutningen.

Sträcka: Gästgivaregatan, sträckan mellan Sommargatan och länsväg 156, korsningen mot Skene centrum.

Beräknat slutdatum: Ombyggnationen pågår förmodligen fram till sommaren 2024. Många arbetsmoment är beroende av vädret, därför kan vi inte ge ett exakt slutdatum.

Etapp 2

Etapp 2 sträcker sig från Sommargatan till Sjuhäradsgatan. Vi planerar att börja med den sträcken under hösten 2024. Under byggtiden får Tingvallaskolans elever en anpassad busshållplats där skolskjutsar kan lämna och hämta eleverna. Vi kommer också att ordna en parkeringsplats för personer med funktionsnedsättning nära skolans ingång. Vi planerar just nu inför etapp 2 och återkommer här, och till alla berörda, med mer detaljerad information.

Frågor och svar om Gästgivaregatan

Målet med ombyggnationen är att det ska bli tryggare att färdas i området. Det ska bli säkrare för våra barn och ungdomar när de tar sig till och från skolan, korsar vägen och går på och av skolbussen.

Både ja och nej. Det kommer att vara begränsad framkomlighet för genomfartstrafik. Alla som bor längst med sträckan kommer att ha tillfart till sina bostäder. Det går också att köra fram till både Ängskolan och Tingvallaskolan. Har du möjlighet, välj gärna andra vägar.

Ja. Du som bor längst med sträckan kommer att ha tillfart till din bostad. Boende på Marbogatan behöver köra öster ut mot väg 156 och boende på Sommargatan väster ut på Gästgivaregatan.

Ja. Gång- och cykeltrafik kommer dock att ledas om så att det blir säkert för dig som passerar.

Busshållplatsen ”Gästgivaregatan” är indragen under perioden. Använd de närliggande hållplatserna ”Skene, Torget”, “Gästgivargården”, ”Hedbovägen” och ”Vallgatan”. Använd Västtrafiks Reseplanerare för att få rätt information.

Till Västtrafiks Reseplanerare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ja. Det kommer att vara begränsad framkomlighet för genomfartstrafik och du kanske behöver välja en annan plats än tidigare för att lämna och hämta ditt barn. Det går dock att köra fram till både Ängskolan och Tingvallaskolan under ombyggnationen.

Ja. Gång- och cykeltrafik kommer att ledas om så att det blir säkert att ta sig fram. Tillfart till skolorna kommer också finnas under byggtiden.

Skolskjutsar för både Ängskolan och Tingvallaskolan kommer att stanna vid vändplatsen väster om Tingvallaskolan, mittemot Vintergatan. Därifrån kommer det att finnas gångvägar till båda skolor. Västtrafiks bussar stannar inte här. Platsen är enbart tillgänglig för skolskjutsar.

Karta som visar var barn kan hämtas och lämnas.

Ja. Vi har en dialog med skolorna och de i sin tur med elevrådet, eleverna och föräldrarna.

 

Kommer du med bil kan du parkera vid Skene torg och promenera sista biten. Busshållplatsen Gästgivaregatan är indragen under perioden. Använd hållplatserna ”Skene, Torget” och “Gästgivargården” i stället.

 

Vi visste inte när vi kunde börja. Planerna har funnits länge men vi behövde avvakta en trafikutredning som gjordes med anledning av den nya högstadieskolan. Nu är den klar och vi behöver dra i gång så snart som möjligt för att kunna använda bidraget från Trafikverket som vi har fått beviljat.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär eftersom det kan hända saker som inte går att planera för.

Start utbyggnation: Ombyggnationen på etapp 1 juni 2023

Slut byggnation: Ombyggnationen på etapp 1 beräknas vara klar sommaren 2024. Beslut kring resterande sträcka på Gästgivaregatan har inte fattats än. Mer information kommer längre fram.

Kontakta projektledare Viktor Larsson

Telefon: 0320-21 71 70

Mejladress: viktor.larsson2@mark.se

Publicerades:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen