Sidans innehåll

Renovering av ledningar i Öxabäck

Illustration som visa rör. 

Vi ser över och renoverar vatten- och avloppsledningar i Öxabäck. Syftet är att undvika läckor i vattenledningar och minska mängden regnvatten som tränger in i otäta avloppsledningar.

Om projektet

Det finns många bra skäl till att renovera gamla ledningar. Vi vill bland annat spara på vatten och minska störningar för dig som kund. Äldre vattenledningar går lättare sönder. Vid en vattenläcka går värdefullt dricksvatten förlorat. Samtidigt påverkas du och dina grannar vid en vattenavstängning.

Även avloppsledningar kan blir otäta med tiden. Vid regn och stora vattenflöden i markerna riskerar vatten att läcka in i avloppsledningarna. Detta skapar problem i reningsverken. Reningen blir sämre och kostnaderana ökar när mer vatten än nödvändigt måste passerar genom verken.

Du som är kund för kommunalt vatten och avlopp betalar för alla de tjänster som är kopplade till rening och distribution av både dricksvatten och avloppsvatten. Genom att förbättra ledningarna kan vi spara pengar och använda våra gemensamma resurser på ett bättre sätt.

Steg i processen

  1. Förstudie
  2. Projektering
  3. Genomförande
  4. Återställning och avslut

Detta projekt befinner sig i projekteringsfasen. I denna fas tar man fram ritningar, avtal och tillstånd inför själv genomförande fasen.

Aktuellt

Just nu pågår detaljplaneringen kring utförandet av ledningsrenoveringarna för fullt. Förhoppningen är att kunna starta entreprenadarbetena till hösten 2024.

Tack alla deltagare vid informationsmötet

Den 25 april hade kommunen ett informationsmöte i Öxabäcks Bygdegård där vi pratade om projektet och lyssna till era synpunkter och tankar inför detta. Om du inte kunde vara med vid mötet och är nyfiken på vad som togs upp så kan du klicka på länken här nedan för att se presentationen som visades under mötet.

Till mötespresentation Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Skanska planerar genomförandet av arbetet

I samband med planeringen av arbetet kommer representanter från vår entreprenör, Skanska, att dyka upp i området. Under april till maj månad mäter Skanska in golvnivåer, framför allt hos er som har källare. Detta berör inte hela Öxabäck utan bara specifika områden. Du kan alltid se på personalens kläder vem de arbetar för och de knackar alltid på och informerar dig innan de går in i er trädgård eller liknade, så att du inte blir överraskad av deras närvaro.

Lämna gärna ditt mobilnummer till oss

Om du bor eller vistas mycket i Öxabäcks tätbebyggelse kan det vara bra att få informationsuppdateringar om projektet. Detta kan du få snabbt och enkelt genom att registrera dig för sms-utskick som skickas ut i samband med händelser i projektet. Det gör du via e-tjänsten nedan.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär eftersom det kan hända saker som inte går att planera för.

Förstudie: Färdig våren 2024.

Byggstart renovering: Preliminärt hösten 2024

Avslut byggnation: Finns inga uppgifter ännu

Kontakta projekttekniker Sanna Ståhl

Telefon: 0320-21 74 63

Mejladress: Sanna.Stahl@mark.se

Publicerades:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen