Bygglov och tillstånd

Senast uppdaterad den 2 januari 2023

Funderar du på att bygga nytt, göra en tillbyggnad eller att bygga ett uterum? Här kan du hitta information och få hjälp om vad som gäller för ditt projekt.

För en del byggåtgärder behövs bygglov, för andra räcker det med en anmälan. För vissa mindre byggnationer krävs ingenting. Vilka åtgärder som kräver vad regleras i plan- och bygglagen.

Om du klickar dig vidare i menyn kan du läsa mer om de olika stegen i bygglovsprocessen, bygganmälan och annat som är värt att veta när du funderar på ett byggprojekt.  

Vi hjälper dig

Frågor om bygglov eller tillsyn tas emot på pbn@mark.se, hit kan du även digitalt skicka in din ansökan eller anmälan. Glöm inte ta med uppgifter i ditt mejl om fastighetsbeteckning, vad ärendet gäller samt dina kontaktuppgifter.

Observera att att vi önskar mottaga digitala handlingar i filformatet .pdf .

Besöksrutiner

Konktaktuppgifter till oss hittar du längre ner på sidan. 

Adressen är Mor Kerstins väg 13, Kinna.  

Söker du för lov, anmälan, förhandsbesked eller strandskydd? Nu kan du lämna in din ansökan via vår e-tjänst!

Se mer om vilka handlingar du behöver för respektive ansökan på vår hemsida eller i Hjälp-avsnitten i e-tjänsten. Ansöker du via e-tjänsten så behöver du inte underteckna ansökningsblanketten. Detta eftersom du legitimerar dig med BankID.

Länk till e-tjänsten

Har du frågor eller funderingar så hör gärna av dig till oss på pbn@mark.se.

Avgifter för strandskyddsärenden

   • För dispensprövningen tas en avgift ut på 9 120 kr. Om ansökan avslås tas samma avgift ut.

   • Om dispensansökan återkallas tas en timtaxa ut för nedlagt arbete. Den är från och med 2021, 1 400 kr per

      timme. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige.

   • Om förlängning av dispens söks, tas en avgift ut som motsvarar 50 % (4 560 kr) av dispensavgiften.

Publicerad av: Marks kommun