Bygglov och tillstånd

Senast uppdaterad den 29 november 2023

Funderar du på att bygga nytt, göra en tillbyggnad eller installera en eldstad? Här kan du hitta information och få hjälp om vad som gäller för ditt projekt.

För en del byggåtgärder behövs bygglov, för andra räcker det med en anmälan. För vissa mindre byggnationer krävs ingenting. Vilka åtgärder som kräver vad regleras i plan- och bygglagen. 

Om du går i byggtankar behöver du veta vad det finns för förutsättningar för just din fastighet. Du behöver ta reda på vilken byggrätt du har och om dina byggplaner stämmer överens med kommunens detaljplan. Finns det ingen detaljplan så tar du reda på om din fastighet ligger inom eller utom sammanhållen bebyggelse.  Om fastigheten är obebyggd kan du begära ett förhandsbesked för att få svar på om det är möjligt att bygga det du vill.

 

Ibland behöver du även ta hänsyn till fornlämningar, stranskydds- och kulturmiljöområde. Vill du veta mer om vad som gäller för din fastighet kan du kontakta bygglovsenheten eller läsa detaljplanen. Ju tidigare kontakten sker med kommunen, desto mindre kan du behöva justera din idé i efterhand.

 

Om du klickar dig vidare i menyn kan du läsa mer om de olika stegen i bygglovsprocessen, bygganmälan och annat som är värt att veta när du funderar på ett byggprojekt.  

 

Vi hjälper dig

Frågor om bygglov eller tillsyn tas emot på byggenheten@mark.se, hit kan du även digitalt skicka in din ansökan eller anmälan. Glöm inte ta med uppgifter i ditt mejl om fastighetsbeteckning, vad ärendet gäller samt dina kontaktuppgifter.

Observera att att vi önskar mottaga digitala handlingar i filformatet .pdf .

Hit kan du även digitalt skicka in din ansökan eller anmälan. Längst ner på denna sida hittar du blankettarkivet.

 

Besöksrutiner

Konktaktuppgifter till oss hittar du längre ner på sidan. 

Adressen är Mor Kerstins väg 13, Kinna.  

 

Publicerad av: Marks kommun