Förhandsbesked

Senast uppdaterad den 14 juli 2016

Om du vill bygga ett hus på en ny plats utanför detaljplanerat område kan du ansöka om ett förhandsbesked där en prövning om platsen är lämplig att bebygga genomförs. Ett positivt förhandsbesked är ett bindande löfte att du kan söka bygglov på platsen.

En stor fördel med förhandsbesked är att du får ett bindande besked om platsen är lämplig innan kostnader läggs ner på byggnadsprojektering och ritningar. Ett förhandsbesked medför inte någon rätt att påbörja byggnadsarbetet men är bindande för plan- och byggnadsnämnden om bygglovsansökan lämnas in inom två år.

Så här söker du

Förhandsbesked söker du genom att skicka in en ansökningsblankett tillsammans med en karta där du redovisar var du vill bygga. Om en ny väg eller avlopp behöver anläggas ska detta också ritas in.

Ansökan och övriga handlingar skickar du till:

Plan- och byggnadsnämnden
Marks kommun
511 80 KINNA

Du kan också skicka din ansökan via e-post till pbn@mark.se

Om du får nej

Ett negativt förhandsbesked kan överklagas.

Bygglovsguiden - för dig som vill veta mer

Bygglovsguiden fungerar som ett uppslagsverk där du kan söka och hitta förklaringar till i stort sett allt som har med bygglovsfrågor att göra. 

Bygglovsguiden hittar du här

Publicerad av: Marks kommun