Sidans innehåll

Starta livsmedelsverksamhet

Ska du starta livsmedelsverksamhet? Då ska du först anmäla verksamheten till kommunens miljöenhet för registrering.

Godkännande av livsmedelsanläggningar

Vissa typer av livsmedelsanläggningar kräver ett godkännande, till exempel slakterier, mejerier eller charkuterier. Vid godkännande handläggs ansökan av Livsmedelsverket: Godkännande av livsmedelsanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Primärproduktion av livsmedel

En primärprodukt är en produkt som inte utsätts för vidare behandling eller bearbetning innan den säljs till konsument eller återförsäljare, till exempel grönsaker som odlarna säljer direkt från gården. Vid försäljning av primärprodukter ska Länsstyrelsen kontaktas: Registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det kan finnas tillfällen då det är svårt att avgöra hur din försäljning av primärprodukter ska registreras. I vissa fall krävs registrering både hos Länsstyrelsen och kommunen, och i vissa fall krävs ingen registrering alls. Har du funderingar kring detta så hör av dig till kommunens miljöenhet för hjälp med bedömning. Mer information finns också i en broschyr framtagen av Livsmedelsverket: Försäljning av små mängder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Specialkost och allergier

Idag har många människor allergier eller är överkänsliga mot ämnen i mat och dryck. Därför är det viktigt att de kan lita på att den mat som serveras är ren och säker.

Det är viktigt att hantering och tillagning av mat till födoämnesallergiker och intoleranta personer sker på ett sådant sätt att risken för kontaminering minskar. Detta kan bland annat innebära att:

  • Alltid tvätta händerna innan du tar i specialkost
  • Använda rena redskap, i vissa fall separat utrustning som stekpanna, brödrost, bakformar,
  • Torka ur och vädra ugnen före användantet
  • Byta bakplåtspapper på plåtarna
  • Ha speciella bakdukar enbart för specialkosten
  • Förvara specialkost överst i torrförrådet
  • Ha egna hyllsektioner i kyl och frys
  • Märk varorna så att förväxling inte sker

Taxans storlek och indexuppräkning

Taxan i sig har beslutats av kommunfullmäktige och baseras på riktlinjer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Under 2024 debiterar vi 1 754 kronor per nedlagd timma. I vårt arbete ingår administration, planering, tillsynsbesök, uppföljning med mera. Om det krävs ytterligare kontroller på grund av brister i verksamheten, eller om vi får in klagomål, så tar vi ut en timavgift för den extra tid som detta medför.

Taxan räknas årligen upp enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för att spegla verksamhetens kostnadsutveckling.

Taxa för offentlig kontroll enligt Livsmedelslagstiftningen 2024. Pdf, 230.2 kB, öppnas i nytt fönster.

E-tjänster för livsmedelsverksamhet

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen