Sidans innehåll

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

Denna taxa gäller för avgifter för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt strålskyddslagen.

Denna taxa gäller dig som:

  • Driver en verksamhet där ni erbjuder allmänheten tillgång till kosmetiska solarietjänster. Där verksamheten omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter som kräver anmälan.
  • Är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till och
    som omfattas av skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om radon.

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen