Sidans innehåll

Taxa för sprängämnesprekursorer

Avgift enligt denna taxa ska betalas för tillsyn som utförs av bygg- och miljönämnden i Marks
kommun enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och föreskrifter
meddelade med stöd av lagen.

Denna taxa gäller för dig som:

  • Tillhandahåller eller avser att tillhandahålla sprängämnesprekursorer till enskilda personer.

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen