Sidans innehåll

Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter

Avgift enligt denna taxa betalas för den offentliga kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter som miljönämnden bedriver inom Marks kommun.

Denna taxa gäller för dig som:

  • Hanterar foder eller animaliska biprodukter och din verksamhet kontrolleras av Marks kommun.

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen