Sidans innehåll

Elever i roddbåt tar prover i sjön.

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap handlar om att förstå hur naturen är uppbyggd, från minsta beståndsdel till hela universum. Som naturvetare utvecklar du din förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang och problemlösning.

Det här är programmet för dig som är studiemotiverad och vill lära dig mer. Utbildningen ger dig den bredaste behörigheten för vidare studier vid universitet och högskola, även internationellt. Här sammanfogas klassisk naturvetenskap med fördjupad humaniora. Under utbildningen studerar du en hel del matematik och de ämnes­kunskaperna ger god grund för kemi och fysik. Vi studerar även hur människor påverkar sin miljö, hur fysikens lagar fungerar och hur människo­kroppen är uppbyggd.

Våra inriktningar

Naturvetenskap

Här får du fördjupa dig inom bland annat bioteknik, medicin, matematik och fysik. Teori varvas med laborationer och du får en stabil bas för fortsatta studier inom exempelvis Life Science. Inriktningen är perfekt för dig som vill studera vidare till yrken som läkare, biolog eller civilingenjör.

Naturvetenskap och samhälle

Här studerar du aktuella teorier inom kriminologi, samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Naturvetenskap kopplas samman med studier av människan som en biologisk, social och kulturell varelse. Inriktningen ger dig en bred och fördjupad förståelse av samhället, människan och naturen och kombinerar naturvetenskap med humaniora och passar dig som till exempel vill bli psykolog, kriminolog eller arkitekt.

Kombinera med idrottsgymnasiet

Naturvetenskapsprogrammet kan kombineras med idrottsgymnasiet på Marks Gymnasieskola.

Du kan läsa mer om idrottsgymnasiet här.

Exempel på kurser

Biologi, fysik, kemi, moderna språk, matematik, historia, samhällskunskap, specialiseringskurser, bioteknik, psykologi

Du kan studera vidare till

Läkare, veterinär, civilingenjör, jurist, ekonom, marinbiolog, biolog, fysiker, miljöstrateg, tandläkare med mera.

Ta gärna kontakt med våra SYV (studie- och yrkesvägledare) om du vill ta reda på mer om dina möjligheter efter gymnasieutbildningen. Kontaktuppgifter till SYV hittar du här.

Skugga oss!

Vill du vara med en dag och se hur det är att gå på naturvetenskapsprogrammet? Anmäl dig genom att kontakta:
Lena Arvidsson, programansvarig
Mejladress: lena.arvidsson2@mark.se

Kontakt

Har du funderingar, välkommen att höra av dig till oss!
Naturvetenskapsprogrammet
Mejladress: naturvetenskapsprogrammet@mark.se

Tinah Hallberg, rektor för enhet A
Telefon: 0320-21 74 07
Mejladress: tinah.hallberg@mark.se

Fler kontaktuppgifter till Marks Gymnasieskola hittar du här.

mg_logo

Publicerades:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen