Sidans innehåll

Korshögens förskola en solig sommardag.

Korshögens förskola

Korshögens förskola är en liten förskola som ligger i ett villaområde i Gullberg som är en del av Örby i Marks kommun. Här finns det närhet till skog och natur.

Korshögens förskola har två avdelningar. Avdelning Grön för våra yngre barn och avdelning Blå för de äldre barnen.

För oss på Korshögens förskola är trygghet, samspel och glädje grunden för undervisning och utforskande. Vi samarbetar över avdelningarna för att skapa goda förutsättningar för varje barns utveckling och lärande. Vi lägger stor vikt på inskolningen för att skapa trygga barn och goda relationer mellan förskola och hemmet.

Vi lär oss tillsammans och anpassar utbildningen och undervisningen efter barnens behov och intresse. På Korshögens förskola är vår undervisning i projektform. Det innebär att vi låter barnens tankar och idéer driva arbetet framåt. Vi sätter mål som är anpassade för varje barn och för gruppen som helhet, och vi lägger särskilt fokus på att hjälpa barnen att utveckla sitt språk. Vi delar barnen i mindre grupper för att främja samarbete, kommunikation och lärande

På förskolan finns olika platser både inne och ute för barnen att lära och leka. Vi arbetar med att forma miljöer som lockar till lek och lärande, där barnen får möjlighet till att utforska på olika sätt både inomhus och utomhus. Vi har tillgång till en stor gård och närhet till skogen.

Maten som serveras på förskolan tillagas av en kokerska.

Våra värdeord

Glädje, Trygghet, Öppenhet, Lyhördhet och Utvecklingsanda.

Här söker du om plats i förskolan.

Kontakta Korshögens förskola

Administration telefon: 0320-21 79 32
Adress: Alfhildsväg 2, 511 58 Kinna

Rektor: Louise Jändel
Telefon: 0320-21 77 86
Mejladress: louise.jandel@mark.se

Avdelningar
Blå: 0320-21 82 15
Grön: 0320-21 82 16

Specialpedagog telefon: 0320-21 71 92

Mera information


Publicerades:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen