Sidans innehåll

En närbild på en blommig burk med färgpennor i som står ute på ett bord i solsken.

Solgårdens förskola

Solgårdens förskola är en av tre förskolor som ligger i Skene i Marks kommun.

Förskolan har sex avdelningar varav två riktar sig mot de yngre barnen och fyra mot de äldre.

Om Solgårdens förskola

Solgårdens förskola är placerad vid bostadsområdet Hedbo. Just nu befinner sig verksamheten i tillfälliga lokaler i väntan på att Skenes nya förskola ska bli färdigbyggd. Den nya förskolan som kommer få namnet Kronogårdens förskola beräknas vara klar för inflytt i augusti 2024.

Läroplanen för förskolan utgör grunden för utbildningen.

Vi har ett förhållningssätt där man tror på det kompetenta barnet som vill och kan. Undervisningen står i ständig förnyelse och utvecklas i takt med barnens behov och intresse. Vi söker kunskap tillsammans med barnen genom en ämnesöverskridande och lustfylld undervisning. Här växer vi som medmänniskor och lämnar förskolan mer rustade för morgondagen.

Vårdnadshavare ska känna trivsel, trygghet och ha möjlighet till inflytande. Varje vuxen ska vara en förebild för barnen när det kommer till att lyssna till varandra med respekt, visa hänsyn och värna om allas lika värde.

Här kan du ansöka om plats i förskolan.

Kontakta Solgårdens förskola

Administration telefon: 0320-21 77 82
Adress: Örbyvägen 28, 511 62 Skene

Rektor: Peter Lennartsson
Telefon: 0320-21 75 28
Mejladress: peter.lennartsson@mark.se

Avdelningar
Vitsippan: 0320-21 80 27
Blåsippan: 0320-21 80 21
Violen: 0320 21 80 20
Smörblomman: 0320-21 80 27
Solrosen: 0320-21 80 17
Tussilagon: 0320-21 81 18

Specialpedagog telefon: 0320-21 70 71

Publicerades:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen