Sidans innehåll

En fasadskylt på en tegelvägg med texten "Hyssna förskola".

Hyssna förskola

Hyssna förskola ligger mitt i byn Hyssna i Marks kommun. Förskolan har vacker bokskog och jordbruk alldeles runt knuten.

På Hyssna förskola finns 8 avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan är uppdelad i två team. Ett team är för de yngre barnen 1-2 år som består av tre avdelningar som heter Orange, Lila och Grön. Det andra är för de äldre barnen 3-6 år som består av fem arbetslag Blå 1-2 , Gul 1-2 och Röd. Teamen samarbetar mellan avdelningarna och stödjer varandra vid öppning och stängning, vilket gör att alla barn och pedagoger känner varandra.

På Hyssna förskola vill vi erbjuda en trygg, rolig och lärorik tid. Förskolan ska vara en plats för nyfikenhet och glädje. Vi vill stärka barnets självkänsla och tron till den egna förmågan i alla situationer. Detta gör vi genom att låta barnen vara i mindre grupper för att skapa ett lugn och goda möjligheter för barns lärande.

Alla vuxna arbetar för att barnen ska få vara med och påverka sin vardag på förskolan. Förskolans undervisning utgår från barnens behov och intressen som knyts samman i ett projekt. Barnen visar riktningen i vårt arbete och pedagogerna lyssnar in deras röst. Våra pedagoger är närvarande och utforskar det som barnen finner intresse för tillsammans med barnen. På förskolan har vi ett nära samarbete och arbetar för att skapa goda relationer till alla, stora som små.

Här ansöker du om plats i förskolan.

Kontakta Hyssna förskola

Administration telefon: 0320-21 88 05
Adress: Lockövägen 5, 511 68 Hyssna

Rektor: Therese Ludvigsson
Telefon: 0320-21 88 25
Mejladress: therese.ludvigsson@mark.se

Avdelningar
Röd: 0320-21 72 20
Gul 1: 0320-21 88 40
Gul 2: 0320-21 88 42
Blå 1: 0320-21 88 41
Blå 2:
Orange: 0320-21 88 20
Lila: 0320-21 88 21
Grön: 0320-21 71 72

Specialpedagog telefon: 0320-21 70 71

Publicerades:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen