Sidans innehåll

Fotskäls förskola en solig sommardag

Fotskäls förskola

Fotskäls förskola ligger i byn Fotskäl i Marks kommun. Förskolan har sina lokaler i samma byggnad som Fotskälskolan.

Fotskäls förskola har 5 avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år. På Ängen och Lyckan går förskolans yngsta barn 1-2 år. På Hagen går förskolans 3-åringar, Gläntan 4-åringar och på Dungen går förskolans äldsta barn, 5-åringarna. Förskolan samarbetar mellan avdelningarna, bland annat vid öppning och stängning, vilket gör att alla barn och pedagoger känner varandra.

På Fotskäls förskola vill vi erbjuda en trygg, rolig och lärorik tid. Förskolan ska vara en plats för nyfikenhet och glädje. Vi vill stärka barnets självkänsla och tron till den egna förmågan i alla situationer. Detta gör vi genom att låta barnen vara i mindre grupper för att skapa ett lugn och goda möjligheter för barns lärande.

Alla vuxna arbetar för att barnen ska få vara med och påverka sin vardag på förskolan. Förskolans undervisning utgår från barnens behov och intressen som knyts samman i ett projekt. Barnen visar riktningen i vårt arbete och pedagogerna lyssnar in deras röst. Våra pedagoger är närvarande och utforskar det som barnen finner intresse för tillsammans med barnen. På förskolan har vi ett nära samarbete och arbetar för att skapa goda relationer till alla, stora som små.

Här ansöker du om plats i förskolan.

Kontakta Fotskäls förskola

Administration telefon: 0320-21 88 05
Adress: Maskrosvägen 2, 519 96 Fotskäl

Rektor: Therese Ludvigsson
Telefon: 0320-21 88 25
Mejladress: therese.ludvigsson@mark.se

Avdelningar
Dungen: 0320-21 81 12
Gläntan: 0320-21 73 29
Hagen: 0320-21 81 30
Ängen: 0320-21 81 16
Lyckan: 0320-21 76 43

Specialpedagog telefon: 0320-21 70 71

Publicerades:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen