Sidans innehåll

Förskolan Björsgården en solig sommardag omgiven av grön lummighet.

Björsgårdens förskola

Björsgårdens förskola ligger i Fritsla i Marks kommun. Förskolan har lokalmässigt två enheter där båda ligger mitt inne i sköna gröna Fritsla.

På Aratorpsvägen finns fyra avdelningar Björnen, Grodan, Haren och Älgen.
På Prästkragen som är i församlingshemmet är barnen delade i tre grupper vilka är Grön, Regnbågen och Blå.

Vi skapar miljöer där barnens lust att lära är i fokus. Vi lägger grunden för det livslånga lärandet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi utgår från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Hos oss möter barnen vuxna som ser varje barns möjligheter. Kärnan i vårt arbete är att skapa goda pedagogiska relationer.

Vi delar in oss i mindre grupper under dagen. Bland det viktigaste i barns liv är att få utveckla sitt språk. Med hjälp av språket lär sig barn att förstå sig själva och sin omgivning. Språk består av talat språk, ord, kroppsspråk, bildspråk, tankespråk och skriftspråk. Att arbeta i mindre grupper inbjuder till samtal. Då kan vi ta tillvara på barnens intresse och frågor. Vi har ett nära samarbete med biblioteket.

Det är viktigt att vi i förskolan arbetar med hållbarhet. Det för att vi ska ge barnen de värderingar och en livsstil som värnar om vår natur. Det är inte bara en fråga om natur och miljö. Det rör sig om att människor ska må bra, känna hopp om framtiden och att jorden ska kunna fungera för kommande generationer.

Här ansöker du om plats i förskolan.

Kontakta Björsgårdens förskola

Administration telefon: 0320-21 77 25
Telefon: 0320-21 78 41
Adress: Aratorpsvägen 18, 511 71 Fritsla

Rektor: Angelica Alf
Telefon: 0320-21 74 19
Mejladress: angelica.alf@mark.se

Avdelningar
Haren: 0320-21 78 41, 070-167 44 86
Älgen: 0320-21 78 42, 070-167 44 87
Grodan: 0320-21 78 43, 070-167 44 88
Prästkragen: 0320-21 72 22, 072-716 55 21

Specialpedagog telefon: 0320-21 71 92

Publicerades:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen