Sidans innehåll

Näktergalens förskola omgivet av lummig grönska en solig sommardag.

Näktergalens förskola

Välkomna till Näktergalens förskola. Förskolan är belägen i norra kanten av centrala Kinna med skog och natur precis utanför dörrarna.

Förskolan arbetar åldersinriktat med barnen fördelade i fem grupper. Vi har två grupper på Lilla vingen där de yngsta har sin hemvist och tre grupper på Stora vingen där de äldre har sina miljöer.

På Näktergalen förskola arbetar vi för glädje, nyfikenhet, kreativitet, lek och en hållbar framtid tillsammans. En plats att lära för livet. Vi har ett förhållningssätt där vi tror på det kompetenta barnet som vill och kan.

Våra projekt utgår från följande:
Förskolan som en demokratisk mötesplats - Barn bygger vär(l)den med hundra språk. Demokratiarbete i vardagen, Hållbar utveckling - Hållbara relationer - Hållbar undervisning.

På vår förskola är barnens åsikter viktiga. Vi vill lära mer om hur demokrati fungerar. Här får barnen vara med och påverka, och vi lyssnar på deras röster. Förskolan är en plats där vi alla, barn, pedagoger och familjer delar tankar och berättelser. Vi vill skapa en miljö där alla känner sig delaktiga och där respekt för varandras åsikter är viktigt.

Vi strävar efter att skapa lärmiljöer där vi kan utmana barnen i deras lärande och stimulera fantasi och kreativitet. Vi använder både okodat och kodat material för att främja barns kreativitet och lek. Okodat material är sådant som inte har en specifik funktion och kan användas på många olika sätt.

Förskolan har också en härlig gård med utmaningar och plats för lek, rörelse, skapande och till och med odling i växthuset. Gården har grindar som öppnar upp direkt till naturen.

Här kan du ansöka om plats i förskolan.

Kontakta Näktergalens förskola

Administration telefon: 0320-21 74 32
Adress: Vrågatan 3, 511 54 Kinna
Telefon: 0320-21 88 76

Rektor: Emma Larsson
Telefon: 0320-21 74 86
Mejladress: emma.larsson@mark.se

Avdelningar
Lilla vingen: 0320-21 88 75
Stora vingen: 0320-21 88 76

Specialpedagog telefon: 0320-21 71 92

Publicerades:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen