Sidans innehåll

Sätila förskola

Sätila förskola ligger centralt i Sätila och har närhet till skog, sjö, skola, bibliotek och idrottsanläggning. Förskolan är en av tre förskolor som finns i Sätila och som tillsammans arbetar för en likvärdig utbildning.

Marks kommun bygger en helt ny förskola i Sätila. Förskolan kommer att få namnet Lisakulla förskola i stället för Sätila förskola. Bygget beräknas pågå under hela år 2024 och fram till sommaren 2025. Under byggtiden har förskolan sin verksamhet i Sätilaskolans lokaler på Zetheliusväg 3.

På Sätila förskola finns det under byggtiden två avdelningar. Detta kommer utökas när den nya förskolan är klar. Barnen delas in i grupper baserat på ålder, från ett till fem år.

Om Sätila förskola

Vi jobbar för att alla barn ska ha möjlighet att växa och lära sig. Våra grundläggande värden är olikhet, empati, delaktighet och glädje. Vi arbetar efter att skapa en helhet av trygghet, kreativitet, lärande och omsorg.

Vi tycker det är viktigt att barnen är delaktiga. Vi arbetar för att barn och pedagoger ska samspela och lära av varandra.

Vi delar upp barnen i grupper under dagen för att ge möjlighet för dem att lära. Vi vill skapa en bra miljö där alla barn blir sedda och får möjlighet att säga vad de tycker.

Vi tror att utevistelse är viktig för att utveckla kreativitet, fantasi och motorik.

Vi vill ha ett nära samarbete med föräldrarna, där barnets bästa alltid står i fokus.

Vi på förskolan följer läroplanen för förskolan, skollagen och barnkonventionen. Målet är att säkerställa att barnen får en bra utbildning och möjlighet till lärande under hela livet.

Här kan du ansöka om plats i förskolan.

Kontakta Sätila förskola

Administration telefon: 0320-21 70 74
Adress: Liskullavägen 4, 511 69 Sätila
Tillfällig adress; Zetheliusväg 3

Rektor: Karolina Langvall
Telefon: 0320-21 74 54
Mejladress: karolina.langvall@mark.se

Avdelningar
Hagen: 0320-21 88 64
Kullen: 0320-21 88 65

Specialpedagog telefon: 0320-21 70 71

En närbild på en blommig burk med färgpennor i som står ute på ett bord i solsken.

Publicerades:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen