Sidans innehåll

Smedjans förskola i Sätila en solig sommardag.

Smedjans förskola

Smedjans förskola ligger centralt i Sätila belägen i ett bostadsområde. Förskolan har närhet till skog, sjö, skola, bibliotek och idrottsanläggningar. Smedjan är en av tre förskolor som finns i Sätila.

Smedjans förskola har tre avdelningar, Glädjekällan, Skattkammaren och Guldgruvan. Barnen delas in i grupper baserat på ålder, från ett till fem år.

Om Smedjans förskola

Vi jobbar för att alla barn ska ha möjlighet att växa och lära sig. Våra grundläggande värden är delaktighet och glädje.

Vi jobbar för att barnen kan utveckla en positiv självkänsla och tro på framtiden. Förskolan står för glädje, kreativitet, lärande och omsorg.

Vi delar upp barnen i grupper under dagen för att ge möjlighet för dem att lära. Vi vill skapa en bra miljö där alla barn blir sedda och får möjlighet att säga vad de tycker.

Vi tycker det är viktigt att barnen är delaktiga. Vi arbetar för att barn och pedagoger ska samspela och lära av varandra.

Vi vill ha ett nära samarbete med föräldrarna, där barnets bästa alltid står i fokus.

Förskolan följer läroplanen för förskolan, skollagen och barnkonventionen för att säkerställa att barnen får en bra utbildning och möjlighet till lärande under hela livet.

Här kan du ansöka om plats i förskolan.

Kontakta Smedjans förskola

Administration telefon: 0320-21 70 74
Adress: Fänagatan 6, 511 69 Sätila

Rektor: Karolina Langvall
Telefon: 0320-21 74 54
Mejladress: karolina.langvall@mark.se

Avdelningar
Glädjekällan: 0320-21 87 20
Skattkammaren: 0320-21 87 21
Guldgruvan: 0320-21 87 22

Specialpedagog telefon: 0320-21 70 71

Publicerades:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen