Sidans innehåll

Närbild på ett rött äpple som hänger i ett äppleträd. I bakgrunden syns Rydals förskola.

Rydals förskola

Rydals förskola finns i en liten by, med samma namn som förskolan i Marks kommun. Här finns närhet till skog och natur.

För tillfället så bedrivs ingen verksamhet i Rydals förskolas lokaler. Barnen som har sin placering på Rydals förskola får sin undervisning på Strömbackens förskola.

Hela förskolan arbetar mycket tillsammans då förskolan är en av vår kommuns minsta förskola. En del av dagen arbetar man dock i åldersindelade grupper, blåa och röda gruppen.

Om Rydals förskola

På Rydals förskola vill vi att barnen ska vara nyfikna och kreativa. Vi hjälper dem att bygga upp sin självkänsla och tro på sina egna förmågor. Vi jobbar med att skapa bra lärmiljöer både inomhus och utomhus, så att barnen kan upptäcka nya saker och lära sig hela livet. Vi sätter glädje, förtroende, omtanke och ansvar i centrum av vårt arbete.

Vårdnadshavare ska känna sig bekväma och trygga med oss. De har möjlighet att vara delaktiga och påverka. Alla vuxna på förskolan är goda förebilder för barnen genom att lyssna på varandra, visa respekt och ta hänsyn och värna om allas lika värde.

Här kan du ansöka om plats i förskolan.

Kontakta Rydals förskola

Administration telefon: 0320-21 73 50
Adress: Boråsvägen 256, 510 33 Rydal

Tf Rektor: Johanna Helsing
Telefon: 0320-21 00 00
Mejladress: johanna.helsing@mark.se

Avdelningar
Grupp röd: 0320-21 74 83
Grupp blå: 0320-21 74 67

Specialpedagog telefon: 0320-21 71 92

Publicerades:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen