Sidans innehåll

Strömbackens förskola omgivet av lummig grönska en solig sommardag.

Strömbackens förskola

Välkommen till Strömbackens förskola. Förskolan ligger en liten bit utanför centrum i Kinna, ovanför Kinnaström. Den är belägen i ett villaområde med skog och natur precis utanför dörrarna.

Strömbacken förskola har två avdelningar. På avdelning Hattifnatten går 1- till 3-åringar och avdelningen Filifjonkan är för 3- till 5-åringar.

På Strömbacken förskola arbetar vi för glädje, lärande och utveckling. Vi tar vara på barnens nyfikenhet och lust att lära. En plats att lära för livet.

Strömbacken arbetar mycket tillsammans över avdelningarna och vi ser många vinster i detta samarbete för både barnen, pedagogerna och vårdnadshavare. På Strömbacken arbetar vi projektinriktat och utgår från följande:

Språk och litteratur som pedagogisk idé. ”Alla barn har rätt till språkliga förebilder som bedriver en språkmedveten utbildning och undervisning”.

På Strömbackens förskola är sagan central i vår undervisning. Vi lägger extra stor vikt vid språk och kommunikation, och använder sagoböcker för att utveckla barnens språk. Vi tror att språket är nyckeln till lärande.

För oss är det viktigt att skapa miljöer som är rika på språk, med innehåll som väcker nyfikenhet och lust att lära. Vi vill göra lärandet roligt och inspirerande. Genom att använda sagor hjälper vi barnen att utveckla sitt språk och sin fantasi.

Förskolan arbetar projektinriktat utifrån en specifik sagobok och detta arbetssätt skapar arbetsglädje och gemenskap, en röd tråd i vår verksamhet. Vi låter barnens nyfikenhet och intressen styra. Vi uppmuntrar barnens kreativitet och ger utrymme för fantasin att flöda fritt.

Här kan du ansöka om plats i förskolan.

Kontakta Strömbackens förskola

Administration telefon: 0320-21 74 32
Adress: Strömbacken 19, 511 56 Kinna

Rektor: Emma Larsson
Telefon: 0320-21 74 86
Mejladress: emma.larsson@mark.se

Avdelningar
Hattifnatten: 0320-21 88 45
Filifjonkan: 0320-21 88 44

Specialpedagog telefon: 0320-21 71 92

Publicerades:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen