Sidans innehåll

En lekpark omgiven av lummig grönska. I bakgrunden skymtas Öxabäcks förskola.

Öxabäcks förskola

Öxabäck är en by i Marks kommun. Öxabäcks förskola ligger mitt i byn bredvid skolan med närhet till skog och natur.

Öxabäcks förskola har tre avdelningar. Lillabo Blå och Lillabo Grön för de yngre barnen och Busebo för de äldre barnen.

Om Öxabäcks förskola

Vår vision:
På Öxabäcks förskola ska alla känna trygghet, glädje, nyfikenhet och lust att lära.

För oss på Öxabäcks förskola är trygghet, samspel och glädje grunden för undervisning och utforskande. Alla barn är allas barn och vi samarbetar över avdelningarna för att skapa goda förutsättningar för varje barns utveckling och lärande. Vi lägger stor vikt på inskolningen för att skapa trygga barn och goda relationer mellan förskola och hemmet.

På Öxabäcks förskola är vår undervisning i projektform och utgår från barnens behov och intresse. Vid höstterminens start varje år fokuserar vi mycket på att bygga en värdegrund och skapa positiva relationer. Detta arbete fortgår sedan under hela året. Vi delar barnen i mindre grupper för att främja samarbete, kommunikation och lärande.

Öxabäcks förskola har ljusa och inspirerande lokaler. Det finns olika platser för lek och samspel både inomhus och utomhus. Vi har olika stationer såsom som bygg, ateljé, hemmiljö och torg, för barnen att utforska. Vi har två separata gårdar som ger möjlighet till anpassad undervisning och lek. Vår närhet till skog och natur gör att vi ger barnen många platser att utforska och lära på.

Förskolan delar lokaler med skolan, och de äldre barnen äter sina måltider i skolans matsal. Detta gör att barnen kan bekanta sig med skolans miljö och personal på ett tryggt sätt. Övergången från förskola till skola blir därför en smidig och naturlig process för barnen. Vi har tydliga och väletablerade rutiner för övergången till skolan för de blivande förskoleklassbarnen.

Här kan du ansöka om plats i förskolan.

Kontakta Öxabäcks förskola

Administration telefon: 0320-21 77 82
Förskolan telefon: 0320-21 79 74
Adress: Överlidavägen 9, 511 95 Öxabäck

Rektor: Louise Jändel
Telefon: 0320-21 77 86
Mejladress: louise.jandel@mark.se

Specialpedagog telefon: 0320-21 71 92

Publicerades:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen