Sidans innehåll

Björketorps förskola en solig sommardag omgivet av lummig grönska.

Björketorps förskola

Björketorps förskola ligger mitt i samhället med närhet till naturen. Förskolan har fina lärmiljöer både inne och ute. Förskolan ligger i anslutning till Björketorpskolan.

Björketorps förskola har fyra avdelningar som är åldersindelade från 1 till 5 år.

Om Björketorps förskola

Vi vill att vår förskola ska vara en plats där barnens nyfikenhet och frågor tas på allvar. Det är viktigt att barnen är delaktiga och får säga vad de tycker.

Vi ger barnen möjlighet till många tillfällen av lek, skapande, utforskande och upplevelser tillsammans. Omsorg, glädje och lärande går hand i hand.

Vi arbetar i projektform som bygger på barnens intresse, tankar och idéer förenat med olika områden enligt läroplanen. Vi ser gruppen som en styrka och att vi lär oss bäst genom att vara med varandra, med saker omkring oss och med miljön.

Förskolan arbetar utifrån i läroplanen, skollagen och barnkonventionen för att se till att barnen får en bra utbildning och blir rättvist behandlade.

Här ansöker du om plats i förskolan.

Kontakta Björketorps förskola

Administration telefon: 0320-21 77 83
Adress: Per-Anders väg 8, 519 94 Björketorp

Tf Rektor: Linda Hammarström
Telefon: 0320-21 77 63
Mejladress: linda.hammarstrom@mark.se

Avdelningar
Pyret Röd: 0320-21 80 97, 070-167 43 95
Polarn: 0320-21 80 95, 070-167 43 58
Filuren blå: 0320-21 80 96, 070-167 43 80
Filuren röd: 0320-21 83 17, 073-690 72 83

Specialpedagog telefon: 0320-21 70 71

Publicerades:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen