Sidans innehåll

Ubbhults förskola omgivet av lummig grönska en solig sommardag.

Ubbhults förskola

Ubbhults förskola ligger mitt i byn Ubbhult i Marks kommun. Ubbhult gränsar till Kungsbacka, Härryda och Mölndals kommuner.

På Ubbhults förskola är barnen uppdelade i mindre grupper efter ålder.

Ubbhults förskola ligger mitt i byn Ubbhult, som tillhör Marks kommun och gränsar till Kungsbacka, Härryda och Mölndals kommun. Förskolan är nära ansluten till skolan och delar samma rektor. Det gör det lättare för förskolan och skolan att samarbeta och ger barnen trygga övergångar. Förskolan är omgiven av vacker natur som också används i undervisningen.

På förskolan är barnen indelade i mindre grupper efter ålder för att vi på bästa sätt ska skapa trygga relationer och möta varje barn i deras utveckling och lärande. De små grupperna bidrar också till en lugn och trygg lärmiljö för våra barn. Vår undervisning är anpassad efter barnens behov och syftar till att utmana dem inom olika områden enligt läroplanen. Ofta jobbar vi i projektform för att fördjupa kunskaper och intressen hos barnen.

Våra pedagoger är alltid aktiva i barnens lekar och utforskar tillsammans med barnen här på förskolan. Med glädje och nyfikenhet upptäcker och lär vi tillsammans med barnen.

"Allas lika värde" är ett centralt begrepp i vår verksamhet där vi strävar efter att alla barn ska få möjlighet att utvecklas och lära sig utifrån sina förutsättningar.

Här kan du ansöka om plats i förskolan.

Kontakta Ubbhults förskola

Administration telefon: 0320-21 70 74
Adress: Backäckravägen 2, 438 95 Hällingsjö

Rektor: Christina Svensson
Telefon: 0320-21 75 53
Mejladress: christina.svensson@mark.se

Avdelningar
Kaninen/Igelkotten: 0320-21 79 03
Trollsländan: 0320-21 79 14
Citronfjärilen: 0320-21 79 17

Specialpedagog telefon: 0320-21 70 71

Publicerades:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen