Sidans innehåll

Ramdalens förskola omgivet av lummig grönska en solig sommardag.

Ramdalens förskola

Ramdalens förskola ligger centralt i Sätila mitt i ett bostadsområde. Förskolan har närhet till skog, sjö, skola, bibliotek och idrottsanläggningar. Ramdalen är en av tre förskolor som finns i Sätila.

Ramdalens förskola har två avdelningar, Upptäckarna och Forskarna. Barnen delas in i grupper baserat på ålder, från ett till fem år.

Om Ramdalens förskola

Vi jobbar för att alla barn ska ha möjlighet att växa och lära sig. Våra grundläggande värden är olikhet, empati, delaktighet och glädje.

Vi delar upp barnen i grupper under dagen för att ge möjlighet för dem att lära. Vi vill skapa en bra miljö där alla barn blir sedda och får möjlighet att säga vad de tycker.

Vi tycker det är viktigt att barnen är delaktiga. Vi arbetar för att barn och pedagoger ska samspela och lära av varandra.

Vi ger barnen en föränderlig miljö både inne och ute. Miljöerna är viktiga och skapas utifrån barnens intressen och behov för att inspirera till upptäckarlust och kreativitet.

Vi vill ha ett nära samarbete med föräldrarna, där barnets bästa alltid står i fokus.

Vi på förskolan följer läroplanen för förskolan, skollagen och barnkonventionen. Målet är att säkerställa att barnen får en bra utbildning och möjlighet till lärande under hela livet.

Här kan du ansöka om plats i förskolan.

Kontakta Ramdalens förskola

Administration telefon: 0320-21 70 74
Adress: Ramdalsvägen 10 A, 511 69 Sätila

Rektor: Karolina Langvall
Telefon: 0320-21 74 54
Mejladress: karolina.langvall@mark.se

Avdelningar
Upptäckarna: 0320-21 88 71
Forskarna: 0320-21 88 70

Specialpedagog telefon: 0320-21 70 71

Publicerades:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen