Sidans innehåll

Loftgårdens förskola en sommardag omgiven av lummig grönska.

Loftsgårdens förskola

Loftsgårdens förskola ligger centralt i Horred med närhet till skog, sjö, skola, bibliotek, idrottsanläggningar och affär. Förskola har stora ljusa lokaler med många möjligheter till fina lärmiljöer samt en härlig utemiljö.

Loftsgårdens förskola har fem avdelningar som är åldersindelade från ett till fem år. Vår femårsgrupp som heter Stora Kompassen har sina lokaler på skolan i Horred.

Om Loftsgårdens förskola

Vi vill att vår förskola ska vara en plats där barnens nyfikenhet och frågor tas på allvar. Det är viktigt att barnen är delaktiga och får säga vad de tycker.

Vi ger barnen möjlighet till många tillfällen av lek, skapande, utforskande och upplevelser tillsammans. Omsorg, glädje och lärande går hand i hand.

Vi arbetar i projektform som bygger på barnens intresse, tankar och idéer förenat med olika områden enligt läroplanen. Vi ser gruppen som en styrka och att vi lär oss bäst genom att vara med varandra, med saker omkring oss och med miljön.

Förskolan arbetar utifrån i läroplanen, skollagen och barnkonventionen för att se till att barnen får en bra utbildning och blir rättvist behandlade.

Här ansöker du om plats i förskolan.

Kontakta Loftsgårdens förskola

Administration telefon: 0320-21 77 83
Adress: Loftsgårdsvägen 1, 519 30 Horred

Tf Rektor: Linda Hammarström
Telefon: 0320-21 77 63
Mejladress: linda.hammarstrom@mark.se

Avdelningar
Blixten: 0320-21 77 81, 079-076 62 90
Månen: 0320-21 77 97, 070-167 44 67
Regnbågen: 0320-21 77 95, 070-167 44 65
Solen: 0320-21 77 99, 070-167 44 69
Stora Kompassen: 0320-21 77 96, 070-167 44 66

Specialpedagog telefon: 0320-21 70 71

Publicerades:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen