Sidans innehåll

Snickaregårdens förskola omgivet av lummig grönska en solig sommardag.

Snickaregårdens förskola

Snickaregårdens förskola ligger i Kinna, Marks kommun. Förskolan är placerad mellan Snickarens och Murarens bostadsområden och Backagårdsparken och är en medelstor förskola.

Snickaregårdens förskola är uppdelad i Lilla Snickaren och Stora Snickaren. På Lilla går de yngsta barnen, 1 till 2 år. Barnen delas upp efter ålder under dagen. På Stora går de äldre barnen, en grupp med 3 till 4 år och två grupper med 4 till 5 år.

Om Snickaregårdens förskola

Välkomna till Snickaregårdens förskola. Vi vill skapa en trygg och tillitsfull plats där både barn, pedagoger och vårdnadshavare bygger förtroendefulla relationer.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, Lpfö 18, och använder oss av ett projektinriktat arbetssätt med inspiration från Reggio Emilia-filosofin. Det innebär att vi följer ett intresse under en längre eller kortare period där vi utgår från barnens tankar och idéer. Vi uppmuntrar barnen att vara kreativa och använda sin fantasi fritt genom lek, dans, sång, målning, pusslande och diskussioner.

Vi är glada över att ha ett eget kök där vår kokerska lagar mat varje dag.

På förskolan möter vi en mångfald av kulturer som berikar vårt arbete. Barnen tycker det är spännande att lära sig ord på olika språk, och vi ser mångfalden som en naturlig del av vår gemenskap. Vårt mål är att stödja barnens trygghet, självständighet och empati.

För att stödja barnens språkutveckling använder vi tecken och bildstöd. Vi strävar efter att skapa en inkluderande och lärorik miljö där varje barn kan växa och utvecklas på sitt sätt.

Här kan du ansöka om plats i förskolan.

Kontakta Snickaregårdens förskola

Administration telefon: 0320-21 74 32
Adress: Muraregatan 24, 511 55 Kinna

Rektor: Ingvor Christiansson
Telefon: 0320-21 88 80
Mejladress: ingvor.christiansson@mark.se

Avdelningar
Lilla Snickaren: 0320-21 88 81
Stora Snickaren: 0320-21 88 83

Specialpedagog telefon: 0320-21 71 92

Publicerades:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen