Örby, Korshögen förskola

Korshögens förskola, Gullberg.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 9 november 2023

Korshögen är en förskola med två avdelningar. Grön för de yngre barnen och Blå för de äldre. Förskolan har närhet till skogen vilket gör att vi kan använda den till ett extra pedagogiskt rum med nya utmaningar för barnen.

Inriktning

På Korshögen strävar vi efter en lugn och trygg lärmiljö som ska vara inspirerande, levande och föränderlig. Barnens tankar och intressen ska styra utformandet av vår miljö.

Vårt mål är att barnen ska få inflytande i verksamheten och kunna välja aktivitet efter intresse, samt skapa nya kontakter med andra barn.  Vår värdegrund på Korshögen är en förskola där glädje, trygghet, öppenhet, lyhördhet och utvecklingsanda ska råda.

På förskolan arbetar vi aktivt med:

• Att se och lyfta de positiva egenskaperna hos varje enskild individ för att ge både barn och vuxna bra förutsättningar till en god självkänsla och ett gott självförtroende.

• Att göra barnen delaktiga i verksamheten genom att vara en lyhörd och lyssnande pedagog. Att ge varje barn stimulans och utmaning utifrån sin egen förmåga.

• Vi arbetar förebyggande för att kränkande situationer inte uppstår. Vi tänker på hur ord, kroppsspråk och handlingar används gentemot såväl barn som vuxna i vår dagliga verksamhet.

Adress

Alfhildsväg 2
511 58 Kinna

Använd förskolans e-tjänster

I BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering. Vklass är förskolans dokumentationsverktyg där du som förälder kan logga in och hålla dig uppdaterad. Länk till inloggningssidan hittar du under rubriken Relaterade länkar  längre ner på sidan. 

Publicerad av: Marks kommun