Fristående förskolor och fritidshem

Senast uppdaterad den 24 februari 2020

I Mark har vi flera enskilda anordnare av förskola och fritidshem. Deras öppettider och regler kan skilja sig från de kommunala förskolornas. Vill du ha plats, kontakta förskolan direkt.

Förskolorna presenteras i korthet tillsammans med de kommunala förskolorna.

Enskild pedagogisk verksamhet bedrivs av Ströms Slott AB men i nuläget finns ingen anställd i Marks kommun.

Tillsyn

Marks kommun ansvarar för tillsyn av fristående förskola och pedagogisk omsorg. Kommunen ska granska och kontroller om verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar och föreskrifter. Tillsynen ska också säkerställa att verksamheten bedrivs enligt de förutsättningar som låg till grund för godkännandet.  

Publicerad av: Marks kommun